Obchody Dnia Pułaskiego w wydziale stanowym KPA

Zgodnie z doroczną tradycją w pierwszy poniedziałek marca Kongres Polonii Amerykańskiej Wydział na stan Illinois uczcił Dzień Kazimierza Pułaskiego bankietem i rozstrzygnięciem konkursu plastyczno-literackiego.

Na bankiet zorganizowany 4 marca przez stanowy wydział KPA do restauracji Lone Tree Manor w podchicagowskim Niles przybyło ponad 200 osób.

Gośćmi podniosłej uroczystości ku czci generała Kazimierza Pułaskiego – bohatera obojga narodów – byli przedstawiciele lokalnych władz, Polski, Konsulatu Generalnego RP, politycy, duchowni, biznesmeni, reprezentanci polonijnych organizacji, szkół i mediów.

Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem flag narodowych: amerykańskiej przez weteranów amerykańskich i polskiej przez Zygmunta Golińskiego, komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Chicago.

Razem z weteranami sztandar szkoły wprowadzili uczniowie polskiej szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights, jednej z najstarszych placówek polonijnych w aglomeracji chicagowskiej. Pocztom dumnie towarzyszyli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki. Isabella Mora, harcerka z drużyny „Turnie” z Hufca Harcerek Tatry ZHP Chicago, odśpiewała hymny narodowe.

O generale Kazimierzu Pułaskim wielkim patriocie – w Polsce jednym z dowódców konfederacji barskiej, zaś w Stanach Zjednoczonych bohaterze wojny o niepodległość, nazywanym ojcem amerykańskiej kawalerii – mówił Michael Niedziński, prezes KPA wydziału na stan Illinois.

Modlitwę przed posiłkiem odmówił ksiądz Tadeusz Dzieszko, prosząc, aby „dobry Bóg błogosławił odpowiedzialnych za losy świata”. Refleksjami – m.in. o roli Polonii w kształtowaniu stosunków polsko-amerykańskich – podzielił się obecny na bankiecie minister Adam Kwiatkowski, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Do ustanowienia w Illinois święta ku czci generała Pułaskiego w dużym stopniu przyczyniły się starania wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej. O historii i ludziach związanych ze staraniami, aby oczekiwania Polonii w stanie Illinois stały się faktem, interesująco opowiadał działacz KPA George Otto, który za podjęte w owym czasie wysiłki został uhonorowany pamiątkową statuetką.

Podczas uroczystości zostały zaprezentowane dwa pokazy. Jeden w formie multimedialnej prezentacji o historii Polski i drugi – film zatytułowany „Okopy Św. Trójcy”, poświęcony bitwie, którą Pułaski stoczył przed wyjazdem do Stanów. Film przygotowała szkoła im. św. Błażeja w Summit.

Kulminacyjnym punktem bankietu było ogłoszenie wyników konkursu literacko-plastycznego nt. gen. Pułaskiego. W konkursie zorganizowanym pod auspicjami Kongresu Polonii Amerykańskiej wzięli udział uczniowie lokalnych szkół. Nagrodzonych zostało 26 prac. Jury pracowało w składzie: dr Łucja Mirecka-Kopeć, Roman Korczak, Jan Płachta i Bogdan Strumiński, a przewodniczącą była Alicja Otap, redaktor naczelna „Dziennika Związkowego”.

Laureatami konkursu plastyczno-literackiego „Kazimierz Pułaski bohater obojga narodów” zostali: I miejsce Emilia Plewa, uczennica klasy 7B z polskiej szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu, II miejsce Olivier Kranc, uczeń klasy 7A z polskiej szkoły im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights. III miejscem w konkursie zostali uhonorowani uczniowie z polskiej szkoły im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights, polskiej szkoły im. Cz. Miłosza w Schaumburgu i szkoły im. św. Błażeja w Summit, a wśród nich znaleźli się: Sofia Czarniecki, Arianna Puskarz, Sara Flynn, Filip Wróblewski, Julia Kruczak i Klaudia Bafia.

Zdobywcy trzech głównych miejsc, jak również uczniowie wyróżnieni, otrzymali dyplomy i certyfikaty pieniężne, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy uznania.

Przyznanie tak wielu nagród nie byłoby możliwe, gdyby nie hojność sponsorów, wśród których byli: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Kazimierz Panek, Komitet Obrony Kościoła św. Wojciecha, Andrzej Gędłek, dr Marek Rudnicki, Związek Podhalan w Ameryce Północnej, Związek Klubów Polskich, Mirosław Niedziński, Anna Cisoń, Olimpia Bakery i Bogdan Strumiński.

Obchody Dnia Pułaskiego zakończyły się uroczystym obiadem, toastem za solenizantów i tańcami. Melodyjne utwory do słuchania i tańca mistrzowsko zagrali na akordeonie Marek Kalinowski i na skrzypcach Peter Herz. Pierwszą parą na parkiecie była druhna Izabella Mora i komendant Zygmunt Goliński.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka