Rok szkolny 2019/2020 zajęcia:

Rok szkolny 2019/20 zajecia lekcyjne:

Oferujemy:
Klasy piatkowe:
godz.17:30-20:15,
religia 20:15-21:00
Klasy sobotnie:
religia 9:00-9:45,
lekcje godz.10:00-13:00

W soboty po lekcjach: godz.13:10-13:55
bezplatne zajecia:
taniec, kolko plastyczne,
kolko teatralne, chor.
Informacje: 224 489 1473