Kontakt

Szkoła im. Czesława Milosza czeka na Państwa pytania
Prosimy się z nami kontaktować:

Phone: 224 489 1473

E-mail:czmiloszschool@gmail.com


Zajęcia lekcyjne:

Schaumburg High School

1100 W Schaumburg Rd, Schaumburg, IL 60194, Wejście # 4

 

Adres do korespondencji/Mailing address:

Polska Szkola im. Czeslawa Milosza

1501 Greenbriar Ln, Schaumburg, IL 60193

Dyrektor: Anna Dunajewski
tel: 847.969.1825
fax: 847.969.1825

Prezes: Malgorzata Szostek
tel: 224.436.2199

Formularz Kontaktowy