Kontakt

Szkoła im. Czesława Milosza czeka na Państwa pytania
Prosimy się z nami kontaktować:

Polska Szkoła im. Czesława Milosza
Zajęcia lekcyjne: 519 W Algonquin Rd, Arlington Heights, IL 60005

Phone: 224 489 1473

E-mail:czmiloszschool@gmail.com

Dyrektor: Anna Dunajewski
tel: 847.969.1825
fax: 847.969.1825

Prezes: Malgorzata Szostek
tel: 224.436.2199

Formularz Kontaktowy