Zakończenie roku szkolnego 2023-2024- Fotorelacja

„ Łączy nas przyjaźń” – to hasło znamy.
Tym hasłem wszystkich Państwa żegnamy
Lecz nie na zawsze, tylko na chwilę.
Spędźcie kochani czas bardzo mile.
Chwytajcie życie, lato, wakacje,
o polskiej szkole wciąż pamiętajcie.
Szkoła Miłosza serce otwiera,
łączy w przyjaźni , a w trudach wspiera.
To jedna wielka polska rodzina,
która Ci stale przypomina
kim jesteś Bracie, kim jesteś Siostro,
kim będą dzieci twe gdy dorosną?
Kimkolwiek będą niech pamiętają,
że nasze polskie korzenie mają,
że ich ojczyzna chociaż daleko
za oceanem, niejedną rzeką
to kraj przepiękny, ale stęskniony,
przez własne dzieci jest opuszczony.
Lecz czy na zawsze? Może na chwilę?
Choć opuszczony, niezapomniany,
To kraj kochany i odwiedzany.
Dopóki język nasz polski żyje,
ducha polskości nikt nie zabije.
Szkoła Miłosza to Polska druga,
a nauczyciel to polski sługa,
służba najwyższa, bo chodzi przecież
o najpiękniejszy język na świecie.
W szkole Miłosza obiecujemy:
uczyć języka dzieci będziemy,
uczyć kultury, polskiej tradycji,
pięknej wymowy, właściwej dykcji.
Sami się Państwo przekonacie
jeśli nam dzieci swe powierzycie,
że można uczyć się o Polsce
mieszkając nawet w Ameryce.
tekst nauczycielka Dorota Gardocka
zdjecia:
Anna Plewa
Alina Szczęsna
Bernadeta Lucarz
Elżbieta Domian
Elżbieta Grochowski
Krzysztof Grochowski
Serecznie dziękujemy!
SOBOTA
 
PIĄTEK