Rejestracja

REJESTRACJA
Do Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza
NA ROK SZKOLNY 2019/20

Zapraszamy do naszej szkoły w nowym roku szkolnym 2019/20.
Oferujemy: podstawowy program nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski, lekcje religii z przygotowaniem do sakramentów świętych oraz bezpłatne zajęcia pozalekcyjne (taneczne, teatralne, plastyczne) , odpłatne –gra w szachy.

Rejestracja w czasie trwania lekcji w budynku Schaumburg High School , 1100 W.Schaumburg Rd. , Schaumburg, IL 60194 (wejście nr 4).
Piątki godz.17:30-20:15
Soboty godz.9:00- 13:00

Żeby zarejestrować dzieci do szkoły wystarczy wypełnić formę rejestracyjną i wpłacić teraz $100 za każde dziecko, resztę dopłacić do ostatniej soboty września 2019 r.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację (do końca kwietnia 2019 r.), co ułatwi organizację przyszłego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje : nr tel. 224 489 1473

Obchody Dnia Pułaskiego w wydziale stanowym KPA

Zgodnie z doroczną tradycją w pierwszy poniedziałek marca Kongres Polonii Amerykańskiej Wydział na stan Illinois uczcił Dzień Kazimierza Pułaskiego bankietem i rozstrzygnięciem konkursu plastyczno-literackiego.

Na bankiet zorganizowany 4 marca przez stanowy wydział KPA do restauracji Lone Tree Manor w podchicagowskim Niles przybyło ponad 200 osób.

Gośćmi podniosłej uroczystości ku czci generała Kazimierza Pułaskiego – bohatera obojga narodów – byli przedstawiciele lokalnych władz, Polski, Konsulatu Generalnego RP, politycy, duchowni, biznesmeni, reprezentanci polonijnych organizacji, szkół i mediów.

Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem flag narodowych: amerykańskiej przez weteranów amerykańskich i polskiej przez Zygmunta Golińskiego, komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Chicago.

Razem z weteranami sztandar szkoły wprowadzili uczniowie polskiej szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights, jednej z najstarszych placówek polonijnych w aglomeracji chicagowskiej. Pocztom dumnie towarzyszyli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki. Isabella Mora, harcerka z drużyny „Turnie” z Hufca Harcerek Tatry ZHP Chicago, odśpiewała hymny narodowe.

O generale Kazimierzu Pułaskim wielkim patriocie – w Polsce jednym z dowódców konfederacji barskiej, zaś w Stanach Zjednoczonych bohaterze wojny o niepodległość, nazywanym ojcem amerykańskiej kawalerii – mówił Michael Niedziński, prezes KPA wydziału na stan Illinois.

Modlitwę przed posiłkiem odmówił ksiądz Tadeusz Dzieszko, prosząc, aby „dobry Bóg błogosławił odpowiedzialnych za losy świata”. Refleksjami – m.in. o roli Polonii w kształtowaniu stosunków polsko-amerykańskich – podzielił się obecny na bankiecie minister Adam Kwiatkowski, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Do ustanowienia w Illinois święta ku czci generała Pułaskiego w dużym stopniu przyczyniły się starania wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej. O historii i ludziach związanych ze staraniami, aby oczekiwania Polonii w stanie Illinois stały się faktem, interesująco opowiadał działacz KPA George Otto, który za podjęte w owym czasie wysiłki został uhonorowany pamiątkową statuetką.

Podczas uroczystości zostały zaprezentowane dwa pokazy. Jeden w formie multimedialnej prezentacji o historii Polski i drugi – film zatytułowany „Okopy Św. Trójcy”, poświęcony bitwie, którą Pułaski stoczył przed wyjazdem do Stanów. Film przygotowała szkoła im. św. Błażeja w Summit.

Kulminacyjnym punktem bankietu było ogłoszenie wyników konkursu literacko-plastycznego nt. gen. Pułaskiego. W konkursie zorganizowanym pod auspicjami Kongresu Polonii Amerykańskiej wzięli udział uczniowie lokalnych szkół. Nagrodzonych zostało 26 prac. Jury pracowało w składzie: dr Łucja Mirecka-Kopeć, Roman Korczak, Jan Płachta i Bogdan Strumiński, a przewodniczącą była Alicja Otap, redaktor naczelna „Dziennika Związkowego”.

Laureatami konkursu plastyczno-literackiego „Kazimierz Pułaski bohater obojga narodów” zostali: I miejsce Emilia Plewa, uczennica klasy 7B z polskiej szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu, II miejsce Olivier Kranc, uczeń klasy 7A z polskiej szkoły im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights. III miejscem w konkursie zostali uhonorowani uczniowie z polskiej szkoły im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights, polskiej szkoły im. Cz. Miłosza w Schaumburgu i szkoły im. św. Błażeja w Summit, a wśród nich znaleźli się: Sofia Czarniecki, Arianna Puskarz, Sara Flynn, Filip Wróblewski, Julia Kruczak i Klaudia Bafia.

Zdobywcy trzech głównych miejsc, jak również uczniowie wyróżnieni, otrzymali dyplomy i certyfikaty pieniężne, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy uznania.

Przyznanie tak wielu nagród nie byłoby możliwe, gdyby nie hojność sponsorów, wśród których byli: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Kazimierz Panek, Komitet Obrony Kościoła św. Wojciecha, Andrzej Gędłek, dr Marek Rudnicki, Związek Podhalan w Ameryce Północnej, Związek Klubów Polskich, Mirosław Niedziński, Anna Cisoń, Olimpia Bakery i Bogdan Strumiński.

Obchody Dnia Pułaskiego zakończyły się uroczystym obiadem, toastem za solenizantów i tańcami. Melodyjne utwory do słuchania i tańca mistrzowsko zagrali na akordeonie Marek Kalinowski i na skrzypcach Peter Herz. Pierwszą parą na parkiecie była druhna Izabella Mora i komendant Zygmunt Goliński.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 

Niezapomniana studniówka uczniów z Chicago

Już za 100 dni matura… Polonijna młodzież świętowała zbliżające się coraz większymi krokami zakończenie edukacji szkolnej w sobotnich szkołach. Największa była tzw. międzyszkolna studniówka.

Organizatorem tegorocznej międzyszkolnej studniówki była Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza, która z pomocą Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i 40 sponsorów zaprosiła do wspólnej zabawy młodzież z 37 polonijnych szkół z aglomeracji chicagowskiej. Studniówka rozpoczęła się prezentacją. Delegacje, z dyrekcjami i wychowawcami na czele wchodziły na salę kompleksu Drudy Lane w Oak-brook Terrace, prezentując tegorocznych maturzystów. Wśród gości znaleźli się m.in. konsul generalny RP Piotr Janicki i Robert Radkowski z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Podczas imprezy odbyło się losowanie stypendiów. W tym czeki na $500 od Sling TV powędrowały do: Katarzyny Barton, Bereniki Lach, Mateusza Milana. Stypendia ufundowała też autorka podręczników szkolnych Małgorzata Pawlusiewicz. Jak co roku wytypowani przez wychowawców najlepsi uczniowie klas maturalnych otrzymali medale „Najlepszy z najlepszych”, zaś ci, do których los się uśmiechnął, otrzymali także czeki na kwotę $1000 z logo ZNP w Ameryce. Byli to: Magdalena Słowakiewicz, Natalia Markiewicz i Marcin Wąż.

Po emocjonującym losowaniu kapelan Zrzeszenia Nauczycieli o. Marek Janowski oraz proboszcz parafii św. Alberta Wielkiego w Burbank ks. Mariusz Nawalaniec udzielili zebranym błogosławieństwa.

Po krótkim programie artystycznym przygotowanym przez maturzystów oraz zespół Świtezianie z Polskiej Szkoły im. Adam Mickiewicza padło hasło „Poloneza czas zacząć” i wszyscy ruszyli do tańca. Po nim młodzi zawładnęli parkietem i nie opuścili go do samego końca. Jedynym przerywnikiem było przejście przez 100, które ma gwarantować zdanie matury na piątkę.

Dzięki głównemu organizatorowi zabawy na stolikach czekały na uczniów okolicznościowe długopisy. Życzenia i pamiątkowe wpisy dla uczniów i szkół można było zostawiać na ściance społecznościowej. A pierwsze 3 godziny studniówki były relacjonowane na żywo na YouTube. Dzięki temu rodzice i dziadkowie, nawet ci mieszkający w Polsce, mogli zobaczyć, jak prezentują się ich dzieci i wnuki na najważniejszym balu sezonu karnawałowego.

Pasowanie

Bardzo uroczyście świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu. Odbyło się też pasowanie uczniów klas pierwszych.

Na lekcjach historii i języka polskiego nauczyciele prowadzili pogadanki na temat patriotyzmu. Uczniowie mieli też okazję uczestniczyć w niezapomnianej lekcji historii przygotowanej przez nauczycielkę Jadwigę Pytlik.

Maturzyści czytali teksty, które realistycznie obrazowały odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Był też film z obrazami historycznymi i pieśniami patriotycznymi.

W szkole zorganizowano pokaz prac plastycznych nawiązujących tematyką do obchodzonej rocznicy. Uwagę zwracała piękna dekoracja, przy której zatrzymywali się rodzice i uczniowie, żeby zrobić sobie zdjęcie.

Grupa uczniów z młodszych klas miała okazję zobaczyć przygotowaną przez uczennicę Alicję Bogdanowicz ciekawą prezentację o Marii Skłodowskiej-Curie, a najmłodsi wracali ze szkoły z różnymi pracami plastycznymi dotyczącymi święta niepodległości.

Wszyscy uczniowie dumnie odśpiewali hymn Polski. „Mazurek Dąbrowskiego”, brzmiał w sposób szczególny, wzruszający na amerykańskiej ziemi, tysiące kilometrów od Ojczyzny.

Uroczysty i patriotyczny charakter miało też pasowanie na ucznia. Przyjęcia blisko 90-osobowej grupy pierwszaków do grona uczniów dokonała w obecności rodziców dyrektor szkoły Anna Dunajewski. Po uroczystym odśpiewaniu polskiego hymnu narodowego pierwszaki zaprezentowały część artystyczną – wiersze i piosenki. W przygotowaniu występu pomagały wychowawczynie klas pierwszych: Anna Plewa, Ewa Podlesiecka, Agnieszka Jaruga.

Wzruszenie wywołał wiersz W. Bełzy „Kto ty jesteś?”, który na amerykańskiej ziemi nabiera szczególnego znaczenia i wymiaru, a „Barwy Ojczyste” Cz. Janczarskiego pozwolą uczniom na zawsze pamiętać o polskich symbolach narodowych.

Po części artystycznej dyrektor Anna Dunajewski rozpoczęła pasowanie magicznym dotykiem wielkiego, zaczarowanego ołówka. Prezes szkoły Małgorzata Szostek przypinała znaczki szkolne i wręczała okolicznościowe prezenty, piękne polskie baśnie. Uczniom serdecznie gratulowano, wyrażając nadzieję, że za 10 lat spotkamy się wszyscy na studniówce i maturze. Po emocjach związanych z uroczystością wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

źródło: www.dziennikzwiazkowy.com

Ortograficzne potyczki u Miłosza

Podczas dyktanda w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu dzieci przypomniały sobie historię śpiącej królewny działającej na przekór ojcu, który zdaniem bohaterki “miał wybujałą fantazję i plótł trzy po trzy”. Natomiast dorośli, którzy w konkursie wzięli udział po raz pierwszy dowiedzieli się, że królem zwierząt jest tchórz, śmierdzielem zwany.

Historia dyktand dla dzieci w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu jest bardzo długa. Sięga 2005 r., kiedy placówka została założona. Do 2018 r. dyktanda dla uczniów przygotowywała dyrektor Anna Dunajewski. W roku szkolnym 2018-2019 zmienił się regulamin dyktanda, a osobą odpowiedzialną za nową wersję szkolnego konkursu ortograficznego dla dzieci, jak również dorosłych, przygotowanie oraz sprawdzenie prac została nauczycielka Jola Plesiewicz.

14 edycja szkolnego dyktanda ortograficznego dla uczniów i pierwsza dla dorosłych odbyła się w piątek, 8 lutego w sali konferencyjnej Schaumburg High School, gdzie mieści się szkoła Miłosza.
Do tegorocznego finału dyktanda dla dzieci, po eliminacjach klasowych zakwalifikowało się 26 uczniów, z klas piątkowych i sobotnich.
Konkurs ortograficzny polegał na wstawieniu właściwej litery: „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch” w miejsce kropek, zgodnie z zasadami pisowni. Bohaterką dyktanda była śpiąca królewna.
Późnym wieczorem, tego samego dnia, przed odbiorem dzieci ze szkoły do dyktanda przystąpili dorośli: rodzice, nauczyciele i po raz pierwszy, zawsze dająca dobry przykład szkole – dyrektor Anna Dunajewski.
Dorośli pisali ze słuchu tekst czytany ze zbioru dyktand Stanisława Lema o królu zwierząt tchórzu, także śmierdzielem zwanym.

Dwa tygodnie później, 22 lutego w tym samym miejscu uroczyście ogłoszono wyniki dyktanda, najlepszym nadając zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii.
I choć kilkunastoletnie doświadczenie daje zadowalające rezultaty oczekiwaniu na wyniki towarzyszyły ogromne emocje.
I miejsce ex aequo, nie popełniając żadnego błędu zajęli: licealiści Jacob Popielnicki i Michał Wojtaszek. II miejsce przypadło: Olivii Semik z klasy 8 sobotniej i Julii Szot z klasy 5b sobotniej, które zrobiły tylko 1 błąd, natomiast III miejsce z dwoma błędami przypadło Ince Rzezinowskiej z klasy 11 piątkowej.
Pełny sukces odnieśli również dorośli, bo aż dwie osoby napisały dyktando bezbłędnie, zajmując I miejsce: dyrektor Anna Dunajewski i nauczycielka Justyna Sawczyk, Maria Sacha zrobiła 1 błąd otrzymując II miejsce w konkursie i z 2 błędami na miejscu III uplasowała się Elżbieta Bardo.
Dyrektor Anna Dunajewski przyjęła jedynie dyplom uznania, odmówiła natomiast przyjęcia nagrody.
Oświadczyła, że ,,w konkursie wzięła udział poza konkurencją, aby wesprzeć dorosłych”.
Spóźnioną na rozdanie dyplomów Elżbietę Bardo o wygranej telefonicznie zawiadomiła dyrektor Dunajewski, a kopertę z danymi laureatki publicznie otworzyła uczennica Lidia Rudzinski – również uczestniczka dyktanda.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody pieniężne i rzeczowe, słodycze oraz dyplomy.
Wszyscy startujący w dyktandzie dorośli otrzymali pamiątkowe zdjęcie i tekst dyktanda.
Kolejne dyktando za rok, a ponieważ praktyka czyni mistrzem, można już zacząć stosowne przygotowania.

 

źródło: dziennikzwiazkowy.com

Rok szkolny 2018/2019 zajęcia:

Rok szkolny 2018/19

***Trwaja juz zapisy na rok szkolny 2019/2020. Oplaty nie ulegly zmianie!
Wczesniejsze zapisy ulatwia organizacje przyszlego roku szkolnego.***
Zapraszamy bardzo serdecznie.

Rok szkolny 2018/19 zajecia lekcyjne:

Oferujemy:
Klasy piatkowe:
godz.17:30-20:15,
religia 20:15-21:00
Klasy sobotnie:
religia 9:00-9:45,
lekcje godz.10:00-13:00

W soboty po lekcjach: godz.13:10-13:55
bezplatne zajecia:
taniec, kolko plastyczne,
kolko teatralne, chor.
Informacje: 224 489 1473

100 lat niepodległości

Świętujmy razem 100-lecie Niepodległej Polski!

Jasełka 2018

Aby podkreślić wyjątkowy charakter okresu Bożego Narodzenia, tradycyjnie, po raz 14. w Polskiej Szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu odbyły się jasełka.

Co roku jasełka w Polskiej Szkole im. Czesława Miłosza mają inny scenariusz. W przeszłości były to: pantomima, teatr cieni, musical i tradycyjny teatr. W tym roku nauczyciele z uczniami przygotowali – kolędowanie.

Grupa kolędników, biorących udział w inscenizacji, udała się z wizytą do pięknie udekorowanej chaty. Głównym atrybutem kolędującej grupy była podświetlona, ruchoma gwiazda wykonana z kolorowego papieru i przymocowana do drzewca. Wśród kolędników byli: pastuszkowie, śmierć i anioły.

Licznie zgromadzeni w audytorium uczniowie, rodzice i goście mogli podziwiać świąteczny wystrój chaty, jak i posłuchać znanych polskich kolęd w wykonaniu kolędników i uczennicy Paulinki Potockiej.

Świąteczny program prowadzili uczniowie: Emilia Tatarczuch i Daniel Plewa. Niespodzianką był występ Białorusina – Siarhei Douhushau, który tajemniczo schodząc po schodach wprost na scenę audytorium zagrał na piszczałce znaną kolędę „Cicha noc”, a na scenie zaśpiewał po polsku ,,A wczoraj z wieczora,“ przygrywając sobie na nietypowym instrumencie – lirze korbowej.

Uczniowie jednak ciągle czekali na specjalnego gościa – św. Mikołaja, który przyjechał do naszej szkoły i obdarował hojnie uczniów i nauczycieli.

Za scenariusz wydarzenia były odpowiedzialne nauczycielki, ale wszystko działo się pod okiem dwóch znakomitych księży z parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard: księdza proboszcza Mirosława Stępnia i księdza Piotra Janasa, uczącego religii w naszej szkole.

Już wkrótce Boże Narodzenie, a wraz z nim czas śpiewania kolęd. Czas na koncerty kolędowe z rodziną i przyjaciółmi! Sprawdźcie, gdzie możecie ich posłuchać, i zastanówcie się, gdzie moglibyście wspólnie kolędować, aby pielęgnować piękną polską tradycję.

Za kolędę dziękujemy! Szczęścia, zdrowia Wam życzymy,
Anna Dunajewski
Dyrektor szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu

 

 

 

Kopciuszek

W naszej szkole odbyło się ponownie uroczyste wystawienie “Kopciuszka”.
Aktoramibyli uczniowie klas 7 i 8