Witamy na naszej stronie internetowej!

 ***Komunikaty Rok Szkolny 2023/2024****

Lekcje w piątki: od 17:30 do 20:15, od 20:15 do 21:00 religia

Lekcje w soboty: od 9:00 do 9:45, od 9:45 do 12:30 lekcje

Klasy licealne:

Piątki: od 17:30 do 21:00

Soboty: od 9:00 do 12:30

Uczniowie klas: P,0,1,2,3 wchodzą wejściem nr 5( z boku budynku)
Uczniowie klas: 4-11 wchodzą wejściem nr 4

***********************************************************************

PIKNIK RODZINNY 30 września 2023, 10am-1pm

********************************************************

Pielgrzymka dzieci komunijnych- 7 października 2023

*****************************************************************

Zapraszamy na wyjazd do teatru – 10.21.2023

“PIĘKNO JEST W TOBIE!” 

**************************************************************

 

Informujemy , że nasza szkoła otrzymała dotację na 2 lata ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
“Wsparcie utrzymania i funkcjonowanie szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023”.
Kwota dotacji : 

2022: 49 305,00 PLN
2023: 49 305,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego 1051336,20 zł.
Zadanie publiczne “Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 

INFORMACJE O ZAPISACH – KLIKNIJ TUTAJ

Wojnie STOP – mówią dzieci!!!

W Schaumburgu w pierwszą rocznicę śmierci wybitnego poety laureata literackiej nagrody Nobla – Czesława Milosza, rozpoczęła swoją działalność Polska Szkoła im. Czesława Milosza.

Nasza szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education
Szkoła prowadzi zajęcia w/g programu uznanego przez Illinois State Board Of Education. Nasi uczniowie otrzymują kredyty za znajomość j.polskiego w amerykańskich szkołach średnich i na wyższych uczelniach.

Głównym celem szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą
i tradycją kraju naszych przodków, wychowanie w duchu patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego.