Witamy na naszej stronie internetowej!

 ***Komunikaty Rok Szkolny 2022/2023****

Informujemy , że nasza szkoła otrzymała dotację na 2 lata ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
“Wsparcie utrzymania i funkcjonowanie szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023”.
Kwota dotacji : 

2022: 49 305,00 PLN
2023: 49 305,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego 1051336,20 zł.
Zadanie publiczne “Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 

INFORMACJE O ZAPISACH – KLIKNIJ TUTAJ

Klasy i Zajęcia w roku szkolnym 2022/23

Klasy piątkowe: godz.17:30-20:15 lekcje, godz. 20:15-21:00 religia

Klasy sobotnie: godz. 9:00-9:45 religia, godz. 9:45-12:30 lekcje

WEJŚCIE i WYJŚCIE:

drzwi nr 5 – dzieci od klasy przedszkolnej do klasy trzeciej- (P, 0, 1, 2, 3)

drzwi nr 4 – uczniowie klas 4-11

DYŻURY:

Każdy Rodzic zobowiązany jest do odbycia dyżuru raz w ciągu roku szkolnego.  Prosimy wysłać SMS z imieniem, nazwiskiem i data na numer telefonu 224/436-2199.

Wojnie STOP – mówią dzieci!!!

W Schaumburgu w pierwszą rocznicę śmierci wybitnego poety laureata literackiej nagrody Nobla – Czesława Milosza, rozpoczęła swoją działalność Polska Szkoła im. Czesława Milosza.

Nasza szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education
Szkoła prowadzi zajęcia w/g programu uznanego przez Illinois State Board Of Education. Nasi uczniowie otrzymują kredyty za znajomość j.polskiego w amerykańskich szkołach średnich i na wyższych uczelniach.

Głównym celem szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą
i tradycją kraju naszych przodków, wychowanie w duchu patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego.