Witamy na naszej stronie internetowej!

 ***Komunikaty Rok Szkolny 2022/2023****

 

Informujemy , że nasza szkoła otrzymała dotację na 2 lata ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
“Wsparcie utrzymania i funkcjonowanie szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023”.
Kwota dotacji : 

2022: 49 305,00 PLN
2023: 49 305,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego 1051336,20 zł.
Zadanie publiczne “Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 

INFORMACJE O ZAPISACH – KLIKNIJ TUTAJ

Wojnie STOP – mówią dzieci!!!

W Schaumburgu w pierwszą rocznicę śmierci wybitnego poety laureata literackiej nagrody Nobla – Czesława Milosza, rozpoczęła swoją działalność Polska Szkoła im. Czesława Milosza.

Nasza szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education
Szkoła prowadzi zajęcia w/g programu uznanego przez Illinois State Board Of Education. Nasi uczniowie otrzymują kredyty za znajomość j.polskiego w amerykańskich szkołach średnich i na wyższych uczelniach.

Głównym celem szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą
i tradycją kraju naszych przodków, wychowanie w duchu patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego.