Księżniczka na ziarnku grochu

Polska Szkoła im Czesława Miłosza zaprasza na przedstawienie “Księżniczka na ziarnku grochu”

Sobota: 8 lutego 2020: godzina 10:00
Przedstawienie jest bezpłatne

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2020.
tel: 224.392.3662
email: anna.dunajewski@gmail.com