Gala konkursu “Być Polakiem “ w Warszawie

W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala konkursu ,,Być Polakiem“, w którym brała udział również polonijna młodzież z Chicago, m.in. ze Szkoły Miłosza.

Warto przypomnieć, że uroczystość inauguracji 10. jubileuszowej edycji konkursu ,,Być Polakiem”, organizowanej przez warszawską Fundację ,,Świat na tak”, miała miejsce w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie 20 października 2018 roku.

Organizatorzy wyznaczyli cele konkursu: głębsze uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej oraz rozwój postaw patriotycznych i społecznych wśród dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami Polski, i ruszyła jubileuszowa edycja konkursu. Był to już dziesiąty raz, kiedy uczniowie żyjący poza krajem odpowiadali na pytania: co to znaczy być Polakiem, kiedy mieszka się poza granicami Polski.

Napłynęło 1050 prac plastycznych, literackich i multimedialnych z ponad 35 krajów świata.

Jurorzy wyłonili laureatów, którzy zostali zaproszeni 28 czerwca 2019 roku na galę konkursu do Zamku Królewskiego w Warszawie. Towarzyszyli im rodzice i nauczyciele.

Wielu laureatów było z USA, a wśród nich uczeń Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu – Daniel Plewa (Moduł A, grupa III), który został wyróżniony już po raz drugi.

Uroczystość na zamku rozpoczęła się wczesnym popołudniem. Na inaugurację odśpiewano narodowy hymn Polski. Prowadzący galę pan Paweł Pluska starał się część oficjalną przeprowadzić szybko i dowcipnie, żeby młodzi laureaci nie czuli znużenia.

Polska Szkoła im. Czesława Miłosza została wyróżniona przez organizatorów konkursu ,,Być Polakiem” , gdyż obecni na gali konkursowej w Zamku Królewskim w Warszawie mogli zobaczyć urywek szkolnego przedstawienia ,,Księżniczka na ziarnku grochu” w reżyserii nauczycielki – Marty Sawickiej z pomocą innych pedagogów, którego premiera odbyła się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/19 w szkole, w Schaumburgu.

 

Laureaci otrzymali jubileuszowe kroniki konkursu, flagi polskie i różne pamiątki. Najlepsi dostali refundację kosztów podróży do Warszawy i uczestniczyli w wycieczce po Polsce. Cenne nagrody zawsze zachęcały do wzięcia udziału w tym jakże wymownym tematycznie konkursie.

Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Artystyczny Wojska Polskiego śpiewając :,,Bogurodzicę”, ,,Marsz Polonii”, ,,Pałacyk Michla”.

Mistrzowskie wykonanie patriotycznych pieśni było przeplatane pokazem narodowych tańców polskich: krakowiakiem, kujawiakiem, mazurem. Po zakończeniu gali były robione pamiątkowe zdjęcia.

Kieruję słowa serdecznego uznania do organizatorów konkursu i stu trzydziestu jeden wyróżnionych osób. Niech nie zabraknie sił pani poseł Joannie Fabisiak – głównej organizatorce konkursu i jej mężowi Markowi Machała do kontynuowania tego pięknego dzieła, jakim jest konkurs ,,Być Polakiem”. Oby nie mieli problemów w zdobywaniu funduszy na zorganizowanie kolejnej takiej prestiżowej imprezy i na nagrody dla uczestników konkursu.

Dotychczas po 10 edycjach konkursu około 1000 uczestników było na galach w Zamku Królewskim w Warszawie. Zapraszam uczniów wszystkich polonijnych szkół do wzięcia udziału w 11 edycji konkursu i obejrzenia kroniki z ostatniej, jubileuszowej edycji: swiatnatak.pl

Niech ten konkurs zachęci dzieci i młodzież do myślenia o własnej tożsamości.

Anna Dunajewski
Wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej,
Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburg,
Członek Komitetu Honorowego konkursu ,,Być Polakiem”

Na zdjęciu głównym: Uczestnicy konkursu