Polish Museum of America (PMA)- wycieczka 2024, dofinansowana z funduszy polonijnych Konsulatu Generalnego RP w Chicago

Muzeum Polskie w Ameryce– jedno z najstarszych muzeów etnicznych w Stanach Zjednoczonych, założone w 1935 roku w Chicago

*****Wycieczka do Muzeum Polskiego w Ameryce uzyskała dofinansowanie z funduszy polonijnych Konsulatu Generalnego RP w Chicago.****

Czesław Miłosz Polish School Explores Polish Heritage at the PMA

Czesław Miłosz Polish School Explores Polish Heritage at the PMA

Muzeum Polskie w Ameryce miało przyjemność gościć uczniów Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu! Ich misja nauczania języka polskiego, historii i geografii, przy jednoczesnym pielęgnowaniu głębokiego związku z polską kulturą, współgrała z wartościami naszego muzeum.

Trzy grupy wiekowe z entuzjazmem zwiedzały nasze sale, prowadzone przez naszych pełnych pasji pracowników. Od majestatycznej Wielkiej Sali po inspirującą galerię sztuki i zabytkowy Pokój Paderewskiego, zagłębili się w bogaty materiał polskiej historii i dziedzictwa.

Składamy serdeczne podziękowania dla Szkoły im. Czesława Miłosza za wybranie naszego muzeum jako celu swojej edukacyjnej podróży. Ich zaangażowanie w zaszczepianie poczucia patriotyzmu i dumy z polskiego dziedzictwa jest naprawdę godne pochwały.

W MPA jesteśmy podekscytowani możliwością bycia częścią ciągłej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi. Razem możemy zapewnić, że płomień zrozumienia i uznania kulturowego będzie nadal jasno płonął.

Dziękujemy Szkole Polskiej Czesława Miłosza za bycie tak entuzjastycznymi uczniami i ambasadorami polskiej historii i kultury. Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie kolejnych szkół i osób, które wyruszą z nami w tę pouczającą przygodę!

**************************************

The Polish Museum of America had the pleasure of hosting the students from Czesław Miłosz Polish School located in Schaumburg! Their mission to teach Polish language, history, and geography, while fostering a deep connection to Polish culture, truly resonated with our museum’s values.

Three dynamic age groups explored our halls with enthusiasm, guided by our passionate staff. From the majestic Great Hall to the inspiring art galleries and the historic Paderewski room, they delved into the rich tapestry of Polish history and heritage.

We extend our heartfelt gratitude to Czesław Miłosz Polish School for choosing our museum as a destination for their educational journey. Their dedication to instilling a sense of patriotism and pride in Polish heritage is truly commendable.

In the spirit of collaboration, we are thrilled to be a part of the ongoing cooperation with Polish and Polish-American organizations. Together, we can ensure that the flame of cultural understanding and appreciation continues to burn brightly.

Thank you, Czesław Miłosz Polish School, for being such enthusiastic learners and ambassadors of Polish history and culture. We look forward to welcoming more schools and individuals on this enlightening journey with us!