Obchody Dnia Pułaskiego w wydziale stanowym KPA

Zgodnie z doroczną tradycją w pierwszy poniedziałek marca Kongres Polonii Amerykańskiej Wydział na stan Illinois uczcił Dzień Kazimierza Pułaskiego bankietem i rozstrzygnięciem konkursu plastyczno-literackiego.

Na bankiet zorganizowany 4 marca przez stanowy wydział KPA do restauracji Lone Tree Manor w podchicagowskim Niles przybyło ponad 200 osób.

Gośćmi podniosłej uroczystości ku czci generała Kazimierza Pułaskiego – bohatera obojga narodów – byli przedstawiciele lokalnych władz, Polski, Konsulatu Generalnego RP, politycy, duchowni, biznesmeni, reprezentanci polonijnych organizacji, szkół i mediów.

Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem flag narodowych: amerykańskiej przez weteranów amerykańskich i polskiej przez Zygmunta Golińskiego, komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Chicago.

Razem z weteranami sztandar szkoły wprowadzili uczniowie polskiej szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights, jednej z najstarszych placówek polonijnych w aglomeracji chicagowskiej. Pocztom dumnie towarzyszyli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki. Isabella Mora, harcerka z drużyny „Turnie” z Hufca Harcerek Tatry ZHP Chicago, odśpiewała hymny narodowe.

O generale Kazimierzu Pułaskim wielkim patriocie – w Polsce jednym z dowódców konfederacji barskiej, zaś w Stanach Zjednoczonych bohaterze wojny o niepodległość, nazywanym ojcem amerykańskiej kawalerii – mówił Michael Niedziński, prezes KPA wydziału na stan Illinois.

Modlitwę przed posiłkiem odmówił ksiądz Tadeusz Dzieszko, prosząc, aby „dobry Bóg błogosławił odpowiedzialnych za losy świata”. Refleksjami – m.in. o roli Polonii w kształtowaniu stosunków polsko-amerykańskich – podzielił się obecny na bankiecie minister Adam Kwiatkowski, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Do ustanowienia w Illinois święta ku czci generała Pułaskiego w dużym stopniu przyczyniły się starania wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej. O historii i ludziach związanych ze staraniami, aby oczekiwania Polonii w stanie Illinois stały się faktem, interesująco opowiadał działacz KPA George Otto, który za podjęte w owym czasie wysiłki został uhonorowany pamiątkową statuetką.

Podczas uroczystości zostały zaprezentowane dwa pokazy. Jeden w formie multimedialnej prezentacji o historii Polski i drugi – film zatytułowany „Okopy Św. Trójcy”, poświęcony bitwie, którą Pułaski stoczył przed wyjazdem do Stanów. Film przygotowała szkoła im. św. Błażeja w Summit.

Kulminacyjnym punktem bankietu było ogłoszenie wyników konkursu literacko-plastycznego nt. gen. Pułaskiego. W konkursie zorganizowanym pod auspicjami Kongresu Polonii Amerykańskiej wzięli udział uczniowie lokalnych szkół. Nagrodzonych zostało 26 prac. Jury pracowało w składzie: dr Łucja Mirecka-Kopeć, Roman Korczak, Jan Płachta i Bogdan Strumiński, a przewodniczącą była Alicja Otap, redaktor naczelna „Dziennika Związkowego”.

Laureatami konkursu plastyczno-literackiego „Kazimierz Pułaski bohater obojga narodów” zostali: I miejsce Emilia Plewa, uczennica klasy 7B z polskiej szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu, II miejsce Olivier Kranc, uczeń klasy 7A z polskiej szkoły im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights. III miejscem w konkursie zostali uhonorowani uczniowie z polskiej szkoły im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights, polskiej szkoły im. Cz. Miłosza w Schaumburgu i szkoły im. św. Błażeja w Summit, a wśród nich znaleźli się: Sofia Czarniecki, Arianna Puskarz, Sara Flynn, Filip Wróblewski, Julia Kruczak i Klaudia Bafia.

Zdobywcy trzech głównych miejsc, jak również uczniowie wyróżnieni, otrzymali dyplomy i certyfikaty pieniężne, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy uznania.

Przyznanie tak wielu nagród nie byłoby możliwe, gdyby nie hojność sponsorów, wśród których byli: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Kazimierz Panek, Komitet Obrony Kościoła św. Wojciecha, Andrzej Gędłek, dr Marek Rudnicki, Związek Podhalan w Ameryce Północnej, Związek Klubów Polskich, Mirosław Niedziński, Anna Cisoń, Olimpia Bakery i Bogdan Strumiński.

Obchody Dnia Pułaskiego zakończyły się uroczystym obiadem, toastem za solenizantów i tańcami. Melodyjne utwory do słuchania i tańca mistrzowsko zagrali na akordeonie Marek Kalinowski i na skrzypcach Peter Herz. Pierwszą parą na parkiecie była druhna Izabella Mora i komendant Zygmunt Goliński.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 

Niezapomniana studniówka uczniów z Chicago

Już za 100 dni matura… Polonijna młodzież świętowała zbliżające się coraz większymi krokami zakończenie edukacji szkolnej w sobotnich szkołach. Największa była tzw. międzyszkolna studniówka.

Organizatorem tegorocznej międzyszkolnej studniówki była Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza, która z pomocą Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i 40 sponsorów zaprosiła do wspólnej zabawy młodzież z 37 polonijnych szkół z aglomeracji chicagowskiej. Studniówka rozpoczęła się prezentacją. Delegacje, z dyrekcjami i wychowawcami na czele wchodziły na salę kompleksu Drudy Lane w Oak-brook Terrace, prezentując tegorocznych maturzystów. Wśród gości znaleźli się m.in. konsul generalny RP Piotr Janicki i Robert Radkowski z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Podczas imprezy odbyło się losowanie stypendiów. W tym czeki na $500 od Sling TV powędrowały do: Katarzyny Barton, Bereniki Lach, Mateusza Milana. Stypendia ufundowała też autorka podręczników szkolnych Małgorzata Pawlusiewicz. Jak co roku wytypowani przez wychowawców najlepsi uczniowie klas maturalnych otrzymali medale „Najlepszy z najlepszych”, zaś ci, do których los się uśmiechnął, otrzymali także czeki na kwotę $1000 z logo ZNP w Ameryce. Byli to: Magdalena Słowakiewicz, Natalia Markiewicz i Marcin Wąż.

Po emocjonującym losowaniu kapelan Zrzeszenia Nauczycieli o. Marek Janowski oraz proboszcz parafii św. Alberta Wielkiego w Burbank ks. Mariusz Nawalaniec udzielili zebranym błogosławieństwa.

Po krótkim programie artystycznym przygotowanym przez maturzystów oraz zespół Świtezianie z Polskiej Szkoły im. Adam Mickiewicza padło hasło „Poloneza czas zacząć” i wszyscy ruszyli do tańca. Po nim młodzi zawładnęli parkietem i nie opuścili go do samego końca. Jedynym przerywnikiem było przejście przez 100, które ma gwarantować zdanie matury na piątkę.

Dzięki głównemu organizatorowi zabawy na stolikach czekały na uczniów okolicznościowe długopisy. Życzenia i pamiątkowe wpisy dla uczniów i szkół można było zostawiać na ściance społecznościowej. A pierwsze 3 godziny studniówki były relacjonowane na żywo na YouTube. Dzięki temu rodzice i dziadkowie, nawet ci mieszkający w Polsce, mogli zobaczyć, jak prezentują się ich dzieci i wnuki na najważniejszym balu sezonu karnawałowego.

Pasowanie

Bardzo uroczyście świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu. Odbyło się też pasowanie uczniów klas pierwszych.

Na lekcjach historii i języka polskiego nauczyciele prowadzili pogadanki na temat patriotyzmu. Uczniowie mieli też okazję uczestniczyć w niezapomnianej lekcji historii przygotowanej przez nauczycielkę Jadwigę Pytlik.

Maturzyści czytali teksty, które realistycznie obrazowały odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Był też film z obrazami historycznymi i pieśniami patriotycznymi.

W szkole zorganizowano pokaz prac plastycznych nawiązujących tematyką do obchodzonej rocznicy. Uwagę zwracała piękna dekoracja, przy której zatrzymywali się rodzice i uczniowie, żeby zrobić sobie zdjęcie.

Grupa uczniów z młodszych klas miała okazję zobaczyć przygotowaną przez uczennicę Alicję Bogdanowicz ciekawą prezentację o Marii Skłodowskiej-Curie, a najmłodsi wracali ze szkoły z różnymi pracami plastycznymi dotyczącymi święta niepodległości.

Wszyscy uczniowie dumnie odśpiewali hymn Polski. „Mazurek Dąbrowskiego”, brzmiał w sposób szczególny, wzruszający na amerykańskiej ziemi, tysiące kilometrów od Ojczyzny.

Uroczysty i patriotyczny charakter miało też pasowanie na ucznia. Przyjęcia blisko 90-osobowej grupy pierwszaków do grona uczniów dokonała w obecności rodziców dyrektor szkoły Anna Dunajewski. Po uroczystym odśpiewaniu polskiego hymnu narodowego pierwszaki zaprezentowały część artystyczną – wiersze i piosenki. W przygotowaniu występu pomagały wychowawczynie klas pierwszych: Anna Plewa, Ewa Podlesiecka, Agnieszka Jaruga.

Wzruszenie wywołał wiersz W. Bełzy „Kto ty jesteś?”, który na amerykańskiej ziemi nabiera szczególnego znaczenia i wymiaru, a „Barwy Ojczyste” Cz. Janczarskiego pozwolą uczniom na zawsze pamiętać o polskich symbolach narodowych.

Po części artystycznej dyrektor Anna Dunajewski rozpoczęła pasowanie magicznym dotykiem wielkiego, zaczarowanego ołówka. Prezes szkoły Małgorzata Szostek przypinała znaczki szkolne i wręczała okolicznościowe prezenty, piękne polskie baśnie. Uczniom serdecznie gratulowano, wyrażając nadzieję, że za 10 lat spotkamy się wszyscy na studniówce i maturze. Po emocjach związanych z uroczystością wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

źródło: www.dziennikzwiazkowy.com

Ortograficzne potyczki u Miłosza

Podczas dyktanda w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu dzieci przypomniały sobie historię śpiącej królewny działającej na przekór ojcu, który zdaniem bohaterki “miał wybujałą fantazję i plótł trzy po trzy”. Natomiast dorośli, którzy w konkursie wzięli udział po raz pierwszy dowiedzieli się, że królem zwierząt jest tchórz, śmierdzielem zwany.

Historia dyktand dla dzieci w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu jest bardzo długa. Sięga 2005 r., kiedy placówka została założona. Do 2018 r. dyktanda dla uczniów przygotowywała dyrektor Anna Dunajewski. W roku szkolnym 2018-2019 zmienił się regulamin dyktanda, a osobą odpowiedzialną za nową wersję szkolnego konkursu ortograficznego dla dzieci, jak również dorosłych, przygotowanie oraz sprawdzenie prac została nauczycielka Jola Plesiewicz.

14 edycja szkolnego dyktanda ortograficznego dla uczniów i pierwsza dla dorosłych odbyła się w piątek, 8 lutego w sali konferencyjnej Schaumburg High School, gdzie mieści się szkoła Miłosza.
Do tegorocznego finału dyktanda dla dzieci, po eliminacjach klasowych zakwalifikowało się 26 uczniów, z klas piątkowych i sobotnich.
Konkurs ortograficzny polegał na wstawieniu właściwej litery: „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch” w miejsce kropek, zgodnie z zasadami pisowni. Bohaterką dyktanda była śpiąca królewna.
Późnym wieczorem, tego samego dnia, przed odbiorem dzieci ze szkoły do dyktanda przystąpili dorośli: rodzice, nauczyciele i po raz pierwszy, zawsze dająca dobry przykład szkole – dyrektor Anna Dunajewski.
Dorośli pisali ze słuchu tekst czytany ze zbioru dyktand Stanisława Lema o królu zwierząt tchórzu, także śmierdzielem zwanym.

Dwa tygodnie później, 22 lutego w tym samym miejscu uroczyście ogłoszono wyniki dyktanda, najlepszym nadając zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii.
I choć kilkunastoletnie doświadczenie daje zadowalające rezultaty oczekiwaniu na wyniki towarzyszyły ogromne emocje.
I miejsce ex aequo, nie popełniając żadnego błędu zajęli: licealiści Jacob Popielnicki i Michał Wojtaszek. II miejsce przypadło: Olivii Semik z klasy 8 sobotniej i Julii Szot z klasy 5b sobotniej, które zrobiły tylko 1 błąd, natomiast III miejsce z dwoma błędami przypadło Ince Rzezinowskiej z klasy 11 piątkowej.
Pełny sukces odnieśli również dorośli, bo aż dwie osoby napisały dyktando bezbłędnie, zajmując I miejsce: dyrektor Anna Dunajewski i nauczycielka Justyna Sawczyk, Maria Sacha zrobiła 1 błąd otrzymując II miejsce w konkursie i z 2 błędami na miejscu III uplasowała się Elżbieta Bardo.
Dyrektor Anna Dunajewski przyjęła jedynie dyplom uznania, odmówiła natomiast przyjęcia nagrody.
Oświadczyła, że ,,w konkursie wzięła udział poza konkurencją, aby wesprzeć dorosłych”.
Spóźnioną na rozdanie dyplomów Elżbietę Bardo o wygranej telefonicznie zawiadomiła dyrektor Dunajewski, a kopertę z danymi laureatki publicznie otworzyła uczennica Lidia Rudzinski – również uczestniczka dyktanda.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody pieniężne i rzeczowe, słodycze oraz dyplomy.
Wszyscy startujący w dyktandzie dorośli otrzymali pamiątkowe zdjęcie i tekst dyktanda.
Kolejne dyktando za rok, a ponieważ praktyka czyni mistrzem, można już zacząć stosowne przygotowania.

 

źródło: dziennikzwiazkowy.com

100 lat niepodległości

Świętujmy razem 100-lecie Niepodległej Polski!

Jasełka 2018

Aby podkreślić wyjątkowy charakter okresu Bożego Narodzenia, tradycyjnie, po raz 14. w Polskiej Szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu odbyły się jasełka.

Co roku jasełka w Polskiej Szkole im. Czesława Miłosza mają inny scenariusz. W przeszłości były to: pantomima, teatr cieni, musical i tradycyjny teatr. W tym roku nauczyciele z uczniami przygotowali – kolędowanie.

Grupa kolędników, biorących udział w inscenizacji, udała się z wizytą do pięknie udekorowanej chaty. Głównym atrybutem kolędującej grupy była podświetlona, ruchoma gwiazda wykonana z kolorowego papieru i przymocowana do drzewca. Wśród kolędników byli: pastuszkowie, śmierć i anioły.

Licznie zgromadzeni w audytorium uczniowie, rodzice i goście mogli podziwiać świąteczny wystrój chaty, jak i posłuchać znanych polskich kolęd w wykonaniu kolędników i uczennicy Paulinki Potockiej.

Świąteczny program prowadzili uczniowie: Emilia Tatarczuch i Daniel Plewa. Niespodzianką był występ Białorusina – Siarhei Douhushau, który tajemniczo schodząc po schodach wprost na scenę audytorium zagrał na piszczałce znaną kolędę „Cicha noc”, a na scenie zaśpiewał po polsku ,,A wczoraj z wieczora,“ przygrywając sobie na nietypowym instrumencie – lirze korbowej.

Uczniowie jednak ciągle czekali na specjalnego gościa – św. Mikołaja, który przyjechał do naszej szkoły i obdarował hojnie uczniów i nauczycieli.

Za scenariusz wydarzenia były odpowiedzialne nauczycielki, ale wszystko działo się pod okiem dwóch znakomitych księży z parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard: księdza proboszcza Mirosława Stępnia i księdza Piotra Janasa, uczącego religii w naszej szkole.

Już wkrótce Boże Narodzenie, a wraz z nim czas śpiewania kolęd. Czas na koncerty kolędowe z rodziną i przyjaciółmi! Sprawdźcie, gdzie możecie ich posłuchać, i zastanówcie się, gdzie moglibyście wspólnie kolędować, aby pielęgnować piękną polską tradycję.

Za kolędę dziękujemy! Szczęścia, zdrowia Wam życzymy,
Anna Dunajewski
Dyrektor szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu

 

 

 

Kopciuszek

W naszej szkole odbyło się ponownie uroczyste wystawienie “Kopciuszka”.
Aktoramibyli uczniowie klas 7 i 8

Z życia szkoły w roku szkolnym 2008/09

Z życia szkoły w roku szkolnym 2008/09

W szkole Czesława Milosza nie tylko uczymy czytania, pisania i mowienia w jezyku polskim. Dzieci poznaja piekno naszego kraju i jezyka. Staramy się rozbudzić zainteresowania kultura i tradycja kraju przodkow poprzez organizowanie rożnych szkolnych uroczystości.

6 wrzesnia odbylo sie uroczyste rozpoczecie roku szkolnego. W tym dniu byly jeszcze zapisy i sprzedaz podrecznikow.
27 wrzesnia dzieci komunijne pojechaly do Sanktuarium Matki Boskiej Czestochowskiej w Merillville.
4 pazdziernika najlepsze uczennice liceum; Weronika Moskal i Ola Roszczyk wziely udzial w spotkaniu z wiceministrem Spraw Zagranicznych RP Sekretarzem Stanu p. Janem Borkowskim.
4 pazdziernika odbyl sie w parku tradycyjny piknik szkolny.Dzieki rodzicom i sponsorom kazdy mogl jesc (nieodplatnie) do woli. Nauczyciele przygotowali dla dzieci gry i zabawy. Byla loteria fantowa . Fanty byly wspaniale, a glowna nagroda byl rower.
10 pazdziernika w Muzeum Polskim w Ameryce odbylo sie uroczyste wreczenie nagrod
X Dorocznego Konkursu Plastycznego zorganizowanego z okazji Miesiaca Polskiego Dziedzictwa Narodowego. Nasza uczennica z klasy trzeciej Joanna Mulica zdoby?a 1-sze miejsce.
11 pazdziernika uczniowie klasy X przygotowali krotka czesc artystyczna z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie na wesolo zlozyli zyczenia nauczycielom i podziekowali za trud wlozony w edukacje dzieci i mlodziezy.
18 pazdziernika odbyly sie “zielone zajecia”. Uczniowie pojechali na farme do Woodstock. Pogoda dopisala. Bylo duzo atrakcji (krotki film, przejazdzka traktorem po farmie, zabawy na slomie, karmienie zwierzat).
1 listopada w kafeterii szkolnej odbyla sie parada przebierancow. Wszystkie dzieci dostaly slodycze. Z okazji Halloween rodzice uczniow klasy trzeciej przygotowali dla dzieci poczestunek (pizza) a w klasie drugiej dla swoich pociech rodzice przygotowali male niespodzianki.
8 listopada uczniowie i rodzice uczestniczyli w spotkaniu „z historia na zywo“.Przyjechali do nas kontynuatorzy tradycji 12 Pulku Ulanow Podolskich, ktorzy bardzo ciekawie opowiadali o walkach stoczonych w czasie drugiej wojny swiatowej,jak i zademonstrowali oryginalne wojskowe ubrania i wyposazenie.
15 listopada bylo spotkanie z Sybirakiem, zolnierzem gen.Wl. Andersa walczacym pod Monte Cassino p. Henrykiem Scigala. W listopadzie zostal wydany kalendarz szkolny, ktory bezplatnie rozdalismy rodzinom.
6 grudnia odbylo sie pasowanie pierwszoklasistow. Przysiegali, ze beda starac sie byc wzorowymi uczniami polskiej szkoly.
27 grudnia bylo w szkolnej kafeterii tradycyjne spotkanie swiateczne. Na spotkanie przybyly licznie rodziny. Uczestnicy spotkania zobaczyli jaselka w wykonaniu uczniow naszej szkoly. Mikolaj rozdawal podarunki. Na tym spotkaniu w naszej szkole byli specjalni goscie z Polski. Byly to chore dzieci z ich mamami sprowadzone przez Fundacje Dar Serca w Chicago w celu leczenia w USA. W Polsce te dzieci nie mialy juz szans na leczenie. Bylo ich troje: Jas, Karolina i Piotrek. Dwoje dzieci nie moglo uczestniczyc w spotkaniu ze wzgledu na pobyt w szpitalu. Wszystkie dzieci otrzymaly podarunki od Mikolaja. Nasza szko?a jest zaangazowana w pomoc potrzebujacym. I tak w roku szkolnym 2008/09 przekazalismy fudusze na rzecz Fundacji Daru Serca. Rodzice naszych uczniow zebrali rozne artyku?y, ktore zosta?y przekazane dla Northern Illinois Food Bank pod haslem „Dzieci dzieciom“.
17 stycznia 2009 r. uczniowie zaprosili swoje babcie i swoich dziadkow na obchody Dnia Babci i Dziadka. Byl przygotowany poczestunek, dzieci przygotowaly mile niespodzianki. Babcie i dziadkowie mogli byc ze swoimi wnukami na lekcjach i brac udzial w roznego rodzaju konkursach. Na tym spotkaniu byli rowniez Sybiracy i weteran spod Monte Cassino. Opowiadaniom nie bylo konca.
14 lutego byla walentynkowa zabawa dla dzieci, na ktorej bawily sie doskonale.
28 marca wszyscy uczniowie naszej szkoly malowali tradycyjne pisanki i wzieli udzial w konkursie na najladniejsza pisanke szkoly.
21 marca uczniowie pisali dyktando. Kilku uczniow napisalo je bez zadnego bledu. Nasi uczniowie zdobyli w roku szkolnym wiele nagrod w roznych konkursach. Jestesmy pod tym wzgledem w czolowce sposrod 39 polskich szkol , co swiadczy o wysokim poziomie nauczania i o zaangazowaniu rodzicow i nauczycieli w przygotowanie dzieci do udzialu w konkursach. Na zakonczenie roku szkolnego wszyscy laureaci dostali wyroznienia i nagrody.
– Ola Rzezinowska, Ola Kukielko, Alicja Ziecina zajely drugie miejsce w konkursie o Juliuszu Slowackim sposrod 24 szkol.
– Monika Mulica zajela pierwsze miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Polskie Muzeum w Chicago sposrod 20 szkol.
– Marcin Wieczorek zajal trzecie miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez szkole J. Matejki sposrod 150 prac nadeslanych przez 30 szkol z calej Ameryki.
– Weronika Moskal zajela pierwsze miejsce w dyktandzie szkolnym (zadnego bledu)
– Inka Rzezinowska zajela pierwsze miejsce w dyktandzie szkolnym w grupie mlodszej (zadnego bledu).
– Michal Lupa zajal pierwsze miejsce w Seventh Annual Young Talent Award zorganizowany przez Council Of Educators In Polonia.
Wielu uczniow otrzymalo wyroznienia.
28 marca dzieki pomocy i zaangazowaniu nauczycieli i katechetow, przy wspoludziale sponsora zostal przygotowany stol wielkanocny. Uczniowie po zapoznaniu sie z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi, konsumowali smakolyki swiateczne.
20 kwietnia uczniowie z klas: III, IV I V wystapili w programie telewizyjnym „Miedzy nami dzieciakami” w Polvision.
25 kwietnia uczniowie klas trzecich przystapili do I Komunii Sw. w Kosciele Milosierdzia Bozego w Lombard.
2 maja uczestniczylismy w paradzie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Licznie przybyli rodzice z dziecmi. W strojach dominowaly kolory: biel i czerwien.Dzieci dostaly po paradzie ciastka i napoje.
9 maja to dzien szczegolny – Dzien Matki. Dla mam byl ogromny tort , ciasta i napoje.Uczniowie przygotowali czesc artystyczna i laurki. Mamy uczestniczyly w licytacji prac plastycznych uczniow z kolka plastycznego. Zebrane pieniadze mlodzi malarze przekazali dla Fundacji Dar Serca.
10 maja uczniowie z liceum wystapili z okazji odsloniecia Pomnika Katynskiegio na cmentarzu w Niles.
W maju uczniowie klas osmych przystapili do bierzmowania.
16 maja zakonczylismy uroczyscie rok szkolny 2008/09.