Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności ustanowiono w 2015 roku. Zostało ono utworzone z myślą o Polonii w USA.

Celem tego święta jest promowanie polskiej mowy, która jest bogata w tradycje i kulturę oraz budowanie dobrego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej .
Propagowanie nauki i używanie języka polskiego zarówno w rodzinach polonijnych jak i szkołach jest pomocne w ogólnym rozwoju dziecka.

Polska Szkoła im. Czesława Miłosza w Schaumburgu w ramach obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności przygotowała dla uczniów wiele atrakcji . W tym dniu odbyły się liczne konkursy na temat wiedzy o Polsce , projekcje popularnych polskich filmów , gry planszowe . Młodsze klasy recytowały wiersze między innymi Wł. Bełzy “Kto ty jesteś”, słuchały polskich bajek oraz kolorowały postacie wielkich Polaków . Przy dźwiękach polskiej muzyki tej tradycyjnej i najnowszej uczniowie klasy czwartej projektowali plakaty promujące dwujęzyczność.
Za swą pomysłowość wszystkie dzieci zostały nagrodzone.

Na zakończenie Polonijnego Dnia Dwujęzyczności została odśpiewana piosenka ” Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”
Był to wspaniały dzień dla wszystkich uczniów. Podkreślił on fakt iż należy cieszyć się z tego , że jesteśmy dwujęzyczni, jako że dwujęzyczność jest darem, który wzbogaca osobowość i uczy wzajemnej życzliwości i szacunku.

Adela Tischler-nauczyciel

 

Spotkanie Global Neighbor Series: POLAND

Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie w bibliotece – Gail Borden Public Library District w Elgin wrzesien 30, 2019 na godzine 6:30PM.
Sala- Meadows Comm. Rms. A-B-C.

Rejestracja jest mile widziana, gdyż będzie serwowane jedzenie ufundowane przez JJ Polish Restaurant & Deli.
Spotkanie jest poświęcone Polsce. Polska kultura, ludzie, jedzenie…Nasz wkład w tutejsza kulturę i życie.

Będą występowali przedstawiciele naszej szkoły.

Zapraszamy bardzo serdecznie!

Gail Borden Public Library District
Main Library
270 N. Grove Ave
Elgin, IL 60120

Date: 9/30/2019
Start Time: 6:30 PM
End Time: 8:00 PM

Library: Main Library
Location: Meadows Comm. Rms. A-B-C

Puszka dla maluszka

Nasza szkoła bierze udział w akcji “Puszka dla Maluszka”
Jeśli możecie to dostarczajcie nam zgniecione puszki i zawleczki do końca września.
Na akcję będą wystawione specjalne worki.

Dziękujemy za pomoc!

Gala konkursu “Być Polakiem “ w Warszawie

W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala konkursu ,,Być Polakiem“, w którym brała udział również polonijna młodzież z Chicago, m.in. ze Szkoły Miłosza.

Warto przypomnieć, że uroczystość inauguracji 10. jubileuszowej edycji konkursu ,,Być Polakiem”, organizowanej przez warszawską Fundację ,,Świat na tak”, miała miejsce w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie 20 października 2018 roku.

Organizatorzy wyznaczyli cele konkursu: głębsze uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej oraz rozwój postaw patriotycznych i społecznych wśród dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami Polski, i ruszyła jubileuszowa edycja konkursu. Był to już dziesiąty raz, kiedy uczniowie żyjący poza krajem odpowiadali na pytania: co to znaczy być Polakiem, kiedy mieszka się poza granicami Polski.

Napłynęło 1050 prac plastycznych, literackich i multimedialnych z ponad 35 krajów świata.

Jurorzy wyłonili laureatów, którzy zostali zaproszeni 28 czerwca 2019 roku na galę konkursu do Zamku Królewskiego w Warszawie. Towarzyszyli im rodzice i nauczyciele.

Wielu laureatów było z USA, a wśród nich uczeń Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu – Daniel Plewa (Moduł A, grupa III), który został wyróżniony już po raz drugi.

Uroczystość na zamku rozpoczęła się wczesnym popołudniem. Na inaugurację odśpiewano narodowy hymn Polski. Prowadzący galę pan Paweł Pluska starał się część oficjalną przeprowadzić szybko i dowcipnie, żeby młodzi laureaci nie czuli znużenia.

Polska Szkoła im. Czesława Miłosza została wyróżniona przez organizatorów konkursu ,,Być Polakiem” , gdyż obecni na gali konkursowej w Zamku Królewskim w Warszawie mogli zobaczyć urywek szkolnego przedstawienia ,,Księżniczka na ziarnku grochu” w reżyserii nauczycielki – Marty Sawickiej z pomocą innych pedagogów, którego premiera odbyła się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/19 w szkole, w Schaumburgu.

 

Laureaci otrzymali jubileuszowe kroniki konkursu, flagi polskie i różne pamiątki. Najlepsi dostali refundację kosztów podróży do Warszawy i uczestniczyli w wycieczce po Polsce. Cenne nagrody zawsze zachęcały do wzięcia udziału w tym jakże wymownym tematycznie konkursie.

Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Artystyczny Wojska Polskiego śpiewając :,,Bogurodzicę”, ,,Marsz Polonii”, ,,Pałacyk Michla”.

Mistrzowskie wykonanie patriotycznych pieśni było przeplatane pokazem narodowych tańców polskich: krakowiakiem, kujawiakiem, mazurem. Po zakończeniu gali były robione pamiątkowe zdjęcia.

Kieruję słowa serdecznego uznania do organizatorów konkursu i stu trzydziestu jeden wyróżnionych osób. Niech nie zabraknie sił pani poseł Joannie Fabisiak – głównej organizatorce konkursu i jej mężowi Markowi Machała do kontynuowania tego pięknego dzieła, jakim jest konkurs ,,Być Polakiem”. Oby nie mieli problemów w zdobywaniu funduszy na zorganizowanie kolejnej takiej prestiżowej imprezy i na nagrody dla uczestników konkursu.

Dotychczas po 10 edycjach konkursu około 1000 uczestników było na galach w Zamku Królewskim w Warszawie. Zapraszam uczniów wszystkich polonijnych szkół do wzięcia udziału w 11 edycji konkursu i obejrzenia kroniki z ostatniej, jubileuszowej edycji: swiatnatak.pl

Niech ten konkurs zachęci dzieci i młodzież do myślenia o własnej tożsamości.

Anna Dunajewski
Wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej,
Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburg,
Członek Komitetu Honorowego konkursu ,,Być Polakiem”

Na zdjęciu głównym: Uczestnicy konkursu

Rejestracja

REJESTRACJA
Do Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza
NA ROK SZKOLNY 2019/20

Zapraszamy do naszej szkoły w nowym roku szkolnym 2019/20.
Oferujemy: podstawowy program nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski, lekcje religii z przygotowaniem do sakramentów świętych oraz bezpłatne zajęcia pozalekcyjne (taneczne, teatralne, plastyczne) , odpłatne –gra w szachy.

Rejestracja w czasie trwania lekcji w budynku Schaumburg High School , 1100 W.Schaumburg Rd. , Schaumburg, IL 60194 (wejście nr 4).
Piątki godz.17:30-20:15
Soboty godz.9:00- 13:00

Żeby zarejestrować dzieci do szkoły wystarczy wypełnić formę rejestracyjną i wpłacić teraz $100 za każde dziecko, resztę dopłacić do ostatniej soboty września 2019 r.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację (do końca kwietnia 2019 r.), co ułatwi organizację przyszłego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje : nr tel. 224 489 1473

Obchody Dnia Pułaskiego w wydziale stanowym KPA

Zgodnie z doroczną tradycją w pierwszy poniedziałek marca Kongres Polonii Amerykańskiej Wydział na stan Illinois uczcił Dzień Kazimierza Pułaskiego bankietem i rozstrzygnięciem konkursu plastyczno-literackiego.

Na bankiet zorganizowany 4 marca przez stanowy wydział KPA do restauracji Lone Tree Manor w podchicagowskim Niles przybyło ponad 200 osób.

Gośćmi podniosłej uroczystości ku czci generała Kazimierza Pułaskiego – bohatera obojga narodów – byli przedstawiciele lokalnych władz, Polski, Konsulatu Generalnego RP, politycy, duchowni, biznesmeni, reprezentanci polonijnych organizacji, szkół i mediów.

Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem flag narodowych: amerykańskiej przez weteranów amerykańskich i polskiej przez Zygmunta Golińskiego, komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Chicago.

Razem z weteranami sztandar szkoły wprowadzili uczniowie polskiej szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights, jednej z najstarszych placówek polonijnych w aglomeracji chicagowskiej. Pocztom dumnie towarzyszyli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki. Isabella Mora, harcerka z drużyny „Turnie” z Hufca Harcerek Tatry ZHP Chicago, odśpiewała hymny narodowe.

O generale Kazimierzu Pułaskim wielkim patriocie – w Polsce jednym z dowódców konfederacji barskiej, zaś w Stanach Zjednoczonych bohaterze wojny o niepodległość, nazywanym ojcem amerykańskiej kawalerii – mówił Michael Niedziński, prezes KPA wydziału na stan Illinois.

Modlitwę przed posiłkiem odmówił ksiądz Tadeusz Dzieszko, prosząc, aby „dobry Bóg błogosławił odpowiedzialnych za losy świata”. Refleksjami – m.in. o roli Polonii w kształtowaniu stosunków polsko-amerykańskich – podzielił się obecny na bankiecie minister Adam Kwiatkowski, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Do ustanowienia w Illinois święta ku czci generała Pułaskiego w dużym stopniu przyczyniły się starania wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej. O historii i ludziach związanych ze staraniami, aby oczekiwania Polonii w stanie Illinois stały się faktem, interesująco opowiadał działacz KPA George Otto, który za podjęte w owym czasie wysiłki został uhonorowany pamiątkową statuetką.

Podczas uroczystości zostały zaprezentowane dwa pokazy. Jeden w formie multimedialnej prezentacji o historii Polski i drugi – film zatytułowany „Okopy Św. Trójcy”, poświęcony bitwie, którą Pułaski stoczył przed wyjazdem do Stanów. Film przygotowała szkoła im. św. Błażeja w Summit.

Kulminacyjnym punktem bankietu było ogłoszenie wyników konkursu literacko-plastycznego nt. gen. Pułaskiego. W konkursie zorganizowanym pod auspicjami Kongresu Polonii Amerykańskiej wzięli udział uczniowie lokalnych szkół. Nagrodzonych zostało 26 prac. Jury pracowało w składzie: dr Łucja Mirecka-Kopeć, Roman Korczak, Jan Płachta i Bogdan Strumiński, a przewodniczącą była Alicja Otap, redaktor naczelna „Dziennika Związkowego”.

Laureatami konkursu plastyczno-literackiego „Kazimierz Pułaski bohater obojga narodów” zostali: I miejsce Emilia Plewa, uczennica klasy 7B z polskiej szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu, II miejsce Olivier Kranc, uczeń klasy 7A z polskiej szkoły im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights. III miejscem w konkursie zostali uhonorowani uczniowie z polskiej szkoły im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights, polskiej szkoły im. Cz. Miłosza w Schaumburgu i szkoły im. św. Błażeja w Summit, a wśród nich znaleźli się: Sofia Czarniecki, Arianna Puskarz, Sara Flynn, Filip Wróblewski, Julia Kruczak i Klaudia Bafia.

Zdobywcy trzech głównych miejsc, jak również uczniowie wyróżnieni, otrzymali dyplomy i certyfikaty pieniężne, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy uznania.

Przyznanie tak wielu nagród nie byłoby możliwe, gdyby nie hojność sponsorów, wśród których byli: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Kazimierz Panek, Komitet Obrony Kościoła św. Wojciecha, Andrzej Gędłek, dr Marek Rudnicki, Związek Podhalan w Ameryce Północnej, Związek Klubów Polskich, Mirosław Niedziński, Anna Cisoń, Olimpia Bakery i Bogdan Strumiński.

Obchody Dnia Pułaskiego zakończyły się uroczystym obiadem, toastem za solenizantów i tańcami. Melodyjne utwory do słuchania i tańca mistrzowsko zagrali na akordeonie Marek Kalinowski i na skrzypcach Peter Herz. Pierwszą parą na parkiecie była druhna Izabella Mora i komendant Zygmunt Goliński.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 

Niezapomniana studniówka uczniów z Chicago

Już za 100 dni matura… Polonijna młodzież świętowała zbliżające się coraz większymi krokami zakończenie edukacji szkolnej w sobotnich szkołach. Największa była tzw. międzyszkolna studniówka.

Organizatorem tegorocznej międzyszkolnej studniówki była Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza, która z pomocą Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i 40 sponsorów zaprosiła do wspólnej zabawy młodzież z 37 polonijnych szkół z aglomeracji chicagowskiej. Studniówka rozpoczęła się prezentacją. Delegacje, z dyrekcjami i wychowawcami na czele wchodziły na salę kompleksu Drudy Lane w Oak-brook Terrace, prezentując tegorocznych maturzystów. Wśród gości znaleźli się m.in. konsul generalny RP Piotr Janicki i Robert Radkowski z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Podczas imprezy odbyło się losowanie stypendiów. W tym czeki na $500 od Sling TV powędrowały do: Katarzyny Barton, Bereniki Lach, Mateusza Milana. Stypendia ufundowała też autorka podręczników szkolnych Małgorzata Pawlusiewicz. Jak co roku wytypowani przez wychowawców najlepsi uczniowie klas maturalnych otrzymali medale „Najlepszy z najlepszych”, zaś ci, do których los się uśmiechnął, otrzymali także czeki na kwotę $1000 z logo ZNP w Ameryce. Byli to: Magdalena Słowakiewicz, Natalia Markiewicz i Marcin Wąż.

Po emocjonującym losowaniu kapelan Zrzeszenia Nauczycieli o. Marek Janowski oraz proboszcz parafii św. Alberta Wielkiego w Burbank ks. Mariusz Nawalaniec udzielili zebranym błogosławieństwa.

Po krótkim programie artystycznym przygotowanym przez maturzystów oraz zespół Świtezianie z Polskiej Szkoły im. Adam Mickiewicza padło hasło „Poloneza czas zacząć” i wszyscy ruszyli do tańca. Po nim młodzi zawładnęli parkietem i nie opuścili go do samego końca. Jedynym przerywnikiem było przejście przez 100, które ma gwarantować zdanie matury na piątkę.

Dzięki głównemu organizatorowi zabawy na stolikach czekały na uczniów okolicznościowe długopisy. Życzenia i pamiątkowe wpisy dla uczniów i szkół można było zostawiać na ściance społecznościowej. A pierwsze 3 godziny studniówki były relacjonowane na żywo na YouTube. Dzięki temu rodzice i dziadkowie, nawet ci mieszkający w Polsce, mogli zobaczyć, jak prezentują się ich dzieci i wnuki na najważniejszym balu sezonu karnawałowego.

Pasowanie

Bardzo uroczyście świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu. Odbyło się też pasowanie uczniów klas pierwszych.

Na lekcjach historii i języka polskiego nauczyciele prowadzili pogadanki na temat patriotyzmu. Uczniowie mieli też okazję uczestniczyć w niezapomnianej lekcji historii przygotowanej przez nauczycielkę Jadwigę Pytlik.

Maturzyści czytali teksty, które realistycznie obrazowały odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Był też film z obrazami historycznymi i pieśniami patriotycznymi.

W szkole zorganizowano pokaz prac plastycznych nawiązujących tematyką do obchodzonej rocznicy. Uwagę zwracała piękna dekoracja, przy której zatrzymywali się rodzice i uczniowie, żeby zrobić sobie zdjęcie.

Grupa uczniów z młodszych klas miała okazję zobaczyć przygotowaną przez uczennicę Alicję Bogdanowicz ciekawą prezentację o Marii Skłodowskiej-Curie, a najmłodsi wracali ze szkoły z różnymi pracami plastycznymi dotyczącymi święta niepodległości.

Wszyscy uczniowie dumnie odśpiewali hymn Polski. „Mazurek Dąbrowskiego”, brzmiał w sposób szczególny, wzruszający na amerykańskiej ziemi, tysiące kilometrów od Ojczyzny.

Uroczysty i patriotyczny charakter miało też pasowanie na ucznia. Przyjęcia blisko 90-osobowej grupy pierwszaków do grona uczniów dokonała w obecności rodziców dyrektor szkoły Anna Dunajewski. Po uroczystym odśpiewaniu polskiego hymnu narodowego pierwszaki zaprezentowały część artystyczną – wiersze i piosenki. W przygotowaniu występu pomagały wychowawczynie klas pierwszych: Anna Plewa, Ewa Podlesiecka, Agnieszka Jaruga.

Wzruszenie wywołał wiersz W. Bełzy „Kto ty jesteś?”, który na amerykańskiej ziemi nabiera szczególnego znaczenia i wymiaru, a „Barwy Ojczyste” Cz. Janczarskiego pozwolą uczniom na zawsze pamiętać o polskich symbolach narodowych.

Po części artystycznej dyrektor Anna Dunajewski rozpoczęła pasowanie magicznym dotykiem wielkiego, zaczarowanego ołówka. Prezes szkoły Małgorzata Szostek przypinała znaczki szkolne i wręczała okolicznościowe prezenty, piękne polskie baśnie. Uczniom serdecznie gratulowano, wyrażając nadzieję, że za 10 lat spotkamy się wszyscy na studniówce i maturze. Po emocjach związanych z uroczystością wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

źródło: www.dziennikzwiazkowy.com

Ortograficzne potyczki u Miłosza

Podczas dyktanda w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu dzieci przypomniały sobie historię śpiącej królewny działającej na przekór ojcu, który zdaniem bohaterki “miał wybujałą fantazję i plótł trzy po trzy”. Natomiast dorośli, którzy w konkursie wzięli udział po raz pierwszy dowiedzieli się, że królem zwierząt jest tchórz, śmierdzielem zwany.

Historia dyktand dla dzieci w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu jest bardzo długa. Sięga 2005 r., kiedy placówka została założona. Do 2018 r. dyktanda dla uczniów przygotowywała dyrektor Anna Dunajewski. W roku szkolnym 2018-2019 zmienił się regulamin dyktanda, a osobą odpowiedzialną za nową wersję szkolnego konkursu ortograficznego dla dzieci, jak również dorosłych, przygotowanie oraz sprawdzenie prac została nauczycielka Jola Plesiewicz.

14 edycja szkolnego dyktanda ortograficznego dla uczniów i pierwsza dla dorosłych odbyła się w piątek, 8 lutego w sali konferencyjnej Schaumburg High School, gdzie mieści się szkoła Miłosza.
Do tegorocznego finału dyktanda dla dzieci, po eliminacjach klasowych zakwalifikowało się 26 uczniów, z klas piątkowych i sobotnich.
Konkurs ortograficzny polegał na wstawieniu właściwej litery: „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch” w miejsce kropek, zgodnie z zasadami pisowni. Bohaterką dyktanda była śpiąca królewna.
Późnym wieczorem, tego samego dnia, przed odbiorem dzieci ze szkoły do dyktanda przystąpili dorośli: rodzice, nauczyciele i po raz pierwszy, zawsze dająca dobry przykład szkole – dyrektor Anna Dunajewski.
Dorośli pisali ze słuchu tekst czytany ze zbioru dyktand Stanisława Lema o królu zwierząt tchórzu, także śmierdzielem zwanym.

Dwa tygodnie później, 22 lutego w tym samym miejscu uroczyście ogłoszono wyniki dyktanda, najlepszym nadając zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii.
I choć kilkunastoletnie doświadczenie daje zadowalające rezultaty oczekiwaniu na wyniki towarzyszyły ogromne emocje.
I miejsce ex aequo, nie popełniając żadnego błędu zajęli: licealiści Jacob Popielnicki i Michał Wojtaszek. II miejsce przypadło: Olivii Semik z klasy 8 sobotniej i Julii Szot z klasy 5b sobotniej, które zrobiły tylko 1 błąd, natomiast III miejsce z dwoma błędami przypadło Ince Rzezinowskiej z klasy 11 piątkowej.
Pełny sukces odnieśli również dorośli, bo aż dwie osoby napisały dyktando bezbłędnie, zajmując I miejsce: dyrektor Anna Dunajewski i nauczycielka Justyna Sawczyk, Maria Sacha zrobiła 1 błąd otrzymując II miejsce w konkursie i z 2 błędami na miejscu III uplasowała się Elżbieta Bardo.
Dyrektor Anna Dunajewski przyjęła jedynie dyplom uznania, odmówiła natomiast przyjęcia nagrody.
Oświadczyła, że ,,w konkursie wzięła udział poza konkurencją, aby wesprzeć dorosłych”.
Spóźnioną na rozdanie dyplomów Elżbietę Bardo o wygranej telefonicznie zawiadomiła dyrektor Dunajewski, a kopertę z danymi laureatki publicznie otworzyła uczennica Lidia Rudzinski – również uczestniczka dyktanda.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody pieniężne i rzeczowe, słodycze oraz dyplomy.
Wszyscy startujący w dyktandzie dorośli otrzymali pamiątkowe zdjęcie i tekst dyktanda.
Kolejne dyktando za rok, a ponieważ praktyka czyni mistrzem, można już zacząć stosowne przygotowania.

 

źródło: dziennikzwiazkowy.com

100 lat niepodległości

Świętujmy razem 100-lecie Niepodległej Polski!