Pasowanie

Bardzo uroczyście świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w polskiej szkole im. Czesława Miłosza w Schaumburgu. Odbyło się też pasowanie uczniów klas pierwszych.

Na lekcjach historii i języka polskiego nauczyciele prowadzili pogadanki na temat patriotyzmu. Uczniowie mieli też okazję uczestniczyć w niezapomnianej lekcji historii przygotowanej przez nauczycielkę Jadwigę Pytlik.

Maturzyści czytali teksty, które realistycznie obrazowały odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Był też film z obrazami historycznymi i pieśniami patriotycznymi.

W szkole zorganizowano pokaz prac plastycznych nawiązujących tematyką do obchodzonej rocznicy. Uwagę zwracała piękna dekoracja, przy której zatrzymywali się rodzice i uczniowie, żeby zrobić sobie zdjęcie.

Grupa uczniów z młodszych klas miała okazję zobaczyć przygotowaną przez uczennicę Alicję Bogdanowicz ciekawą prezentację o Marii Skłodowskiej-Curie, a najmłodsi wracali ze szkoły z różnymi pracami plastycznymi dotyczącymi święta niepodległości.

Wszyscy uczniowie dumnie odśpiewali hymn Polski. „Mazurek Dąbrowskiego”, brzmiał w sposób szczególny, wzruszający na amerykańskiej ziemi, tysiące kilometrów od Ojczyzny.

Uroczysty i patriotyczny charakter miało też pasowanie na ucznia. Przyjęcia blisko 90-osobowej grupy pierwszaków do grona uczniów dokonała w obecności rodziców dyrektor szkoły Anna Dunajewski. Po uroczystym odśpiewaniu polskiego hymnu narodowego pierwszaki zaprezentowały część artystyczną – wiersze i piosenki. W przygotowaniu występu pomagały wychowawczynie klas pierwszych: Anna Plewa, Ewa Podlesiecka, Agnieszka Jaruga.

Wzruszenie wywołał wiersz W. Bełzy „Kto ty jesteś?”, który na amerykańskiej ziemi nabiera szczególnego znaczenia i wymiaru, a „Barwy Ojczyste” Cz. Janczarskiego pozwolą uczniom na zawsze pamiętać o polskich symbolach narodowych.

Po części artystycznej dyrektor Anna Dunajewski rozpoczęła pasowanie magicznym dotykiem wielkiego, zaczarowanego ołówka. Prezes szkoły Małgorzata Szostek przypinała znaczki szkolne i wręczała okolicznościowe prezenty, piękne polskie baśnie. Uczniom serdecznie gratulowano, wyrażając nadzieję, że za 10 lat spotkamy się wszyscy na studniówce i maturze. Po emocjach związanych z uroczystością wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

źródło: www.dziennikzwiazkowy.com