Witamy na naszej stronie internetowej!

 ***Komunikaty Rok Szkolny 2021/2022****

INFORMACJE O ZAPISACH – KLIKNIJ TUTAJ

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Wojnie STOP – mówią dzieci!!!

Klasy i Zajęcia w roku szkolnym 2021/22
Klasy piątkowe: lekcje godz.17:30-20:00 | Religia 20:00-20:30
Klasy sobotnie: lekcje godz.10:00-12:30 |Religia 9:30-10:00

Gimnazjum klasy: 9, 10, 11 godz.9:30-12:30

WEJŚCIE i WYJŚCIE:

drzwi nr 5 – dzieci od klasy przedszkolnej do klasy trzeciej- (P, 0, 1, 2, 3)

drzwi nr 4 – uczniowie klas 4-11

DYŻURY:

Każdy Rodzic zobowiązany jest do odbycia dyżuru raz w ciągu roku szkolnego.  Prosimy wysłać SMS z imieniem, nazwiskiem i data na numer telefonu 224/436-2199. 

W Schaumburgu w pierwszą rocznicę śmierci wybitnego poety laureata literackiej nagrody Nobla – Czesława Milosza, rozpoczęła swoją działalność Polska Szkoła im. Czesława Milosza.

Nasza szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education
Szkoła prowadzi zajęcia w/g programu uznanego przez Illinois State Board Of Education. Nasi uczniowie otrzymują kredyty za znajomość j.polskiego w amerykańskich szkołach średnich i na wyższych uczelniach.

Głównym celem szkoły jest nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą
i tradycją kraju naszych przodków, wychowanie w duchu patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego.

Wydarzenia:

W tym dziale znajdują się najnowsze informacje dotyczące naszej szkoły

WIĘCEJ INFORMACJI