Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności ustanowiono w 2015 roku. Zostało ono utworzone z myślą o Polonii w USA.

Celem tego święta jest promowanie polskiej mowy, która jest bogata w tradycje i kulturę oraz budowanie dobrego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej .
Propagowanie nauki i używanie języka polskiego zarówno w rodzinach polonijnych jak i szkołach jest pomocne w ogólnym rozwoju dziecka.

Polska Szkoła im. Czesława Miłosza w Schaumburgu w ramach obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności przygotowała dla uczniów wiele atrakcji . W tym dniu odbyły się liczne konkursy na temat wiedzy o Polsce , projekcje popularnych polskich filmów , gry planszowe . Młodsze klasy recytowały wiersze między innymi Wł. Bełzy “Kto ty jesteś”, słuchały polskich bajek oraz kolorowały postacie wielkich Polaków. Oglądając programy polskojęzyczne polska telewizja w USA podoba się bardzo zarówno dzieciom jak i rodzicom. Przy dźwiękach polskiej muzyki tej tradycyjnej i najnowszej uczniowie klasy czwartej projektowali plakaty promujące dwujęzyczność.
Za swą pomysłowość wszystkie dzieci zostały nagrodzone.

Na zakończenie Polonijnego Dnia Dwujęzyczności została odśpiewana piosenka ” Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”
Był to wspaniały dzień dla wszystkich uczniów. Podkreślił on fakt iż należy cieszyć się z tego , że jesteśmy dwujęzyczni, jako że dwujęzyczność jest darem, który wzbogaca osobowość i uczy wzajemnej życzliwości i szacunku.

Adela Tischler-nauczyciel