Bierzmowanie 2024

Bierzmowanie – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania umacnia chrześcijanina, aby mężnie wyznawał wiarę, bronił jej i według niej żył. To uświęcające spotkanie z Chrystusem, który zsyła na ochrzczonych Ducha Świętego.

Uroczystość bierzmowania uczniów klas 8 piątkowej i 8 sobotniej z Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu, IL odbyła się 2 marca 2024 roku w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL.

Szafarzem bierzmowania był ksiądz  biskup Witold Mroziewski – biskup pomocniczy i regionalny wikariusz biskupi, Brooklyn West.

Mszę świętą pod przewodnictwem księdza  biskupa Witolda Mroziewskiego koncelebrowali: ksiądz Andrzej Maślejak SChr – proboszcz parafii i ksiądz Jacek Nowak.

Eucharystia rozpoczęła się wniesieniem przez młodzież siedmiu świec symbolizujących dary Ducha Świętego.

W kościele zgromadzili się kandydaci do bierzmowania, świadkowie, rodzice i katecheci.

Bierzmowani przyjęli różne imiona: Maria, Krzysztof, Piotr, Faustyna, czy Leon ufając, że wybrany święty będzie dla nich wzorem i wypraszającym u Boga potrzebne im  łaski w życiu.

Opiekunem duchowym młodzieży przygotowywanej do przyjęcia sakramentu bierzmowania był ksiądz Paweł Marek.

Tekst i zdjęcia: Jola Plesiewicz