Drodzy Rodzice,

W związku z niezaplanowaną przerwą w zajęciach Polskiej Szkoły,
przygotowałam materiały dla uczniów klasy ósmej.
Poniżej znajdują sie trzy „link” do poszczególnych przedmiotów
(j. polski, historia i geografia).
Poszczególne przedmioty są rozdzielone, aby uczeń mógl
pojedyńczo przesłać do sprawdzenia wykonaną pracę.
Po otwarciu zadania, należy go wykonać do końca i przesłać do mnie,
celem sprawdzenia ( nie można otwierać i zamykać wykonanych
ćwiczeń, bo nie zostaną one przechowane).
Proponuję, aby uczniowie wykonywali swoje zadania
w czasie przewidzianym na regularne lekcje w Polskiej Szkole.
Do wykonania poleceń potrzebny jest dostęp ucznia do internetu,
Zeszyt Ćwiczeń do Geografiia i do Historii.
Proszę o przesłanie wykonanych poleceń do niedzieli 22 marca.

Pozdrawiam
Elżbieta Wolicki

Link do Zadanie #1
Jezyk polski
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSKzZQSIbMNsgnf6TEHW5JvdAkN96izKbqXJ4t5NhSMFMfqQ/viewform?usp=sf_link
geografia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8wGigfsY_o_3F_OM7qZbmol9l3tdKd1YdSr25k9nnKwze3w/viewform?usp=sf_link

historia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNTSQqR28CeQ6rR_Cbu8eKpRg9haP1G6OhLHR3evhw7hKbyw/viewform?usp=sf_link