PRACA DOMOWA    na 17. KWIETNIA, 2021              KLASA 9   

17. KWIETNIA – LEKCJE ONLINE.

  MEET LINK: 

meet.google.com/fnd-hyxe-tcc

 

  1. W podręczniku: ćw. 2,3/ 221; ćw. 1,2 / str. 222 ; ćw. 3 / 223
  2. Przeczytaj tekst “Pani na Puławach” str. 256.

 

UCZNIOWIE NIEOBECNI W DNIU 10. KWIETNIA:

1. Przeczytać str. 216-221.

2. Przeczytać biografię Ignacego Krasickiego str.227-229.                        

 

 

UCZNIOWIE NIEOBECNI w dn. 27. marca- materiał do nadrobienia:

1. Przeczytać str. 206-208.; str. 212-213.

2. Wykonać ćwiczenia: 

ćwiczenia : I, II/ str. 209; ćw. III/, 1/ str. 210; ćw. 2, 3/ str.211; ćw. I, II / str. 214.

 

 

Praca domowa z 27. marca.

. PRACA Z GEOGRAFII : w załączniku. Proszę przesłać odpowiedzi w formie załącznika na : kacik@sbcglobal.net

  Oto link do pracy:  https://docs.google.com/document/d/1F0JmtUYu_BinTQ_5z1kLhPtObbDiQZuD/edit

                                          W ZESZYCIE  ( praca domowa  (z 20. marca)

I. Zapraszam Was na krótką wirtualną wycieczkę po Wilanowie, której tematem przewodnim będzie postać jej najważniejszego właściciela- króla Jana III Sobieskiego. 

YouTube  “Muzeum oczami dziecka”-Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie  Ferie po Królewsku

Oglądnij YouTube i odpowiedz na pytania:

1. Podaj imię i nazwisko  żony Sobieskiego.

2. Opisz posąg Jana III Sobieskiego.

3. Wyjaśnij symbole- elementy stroju Sobieskiego:

A. Karacena

B. Regiment

4. Głowę Sobieskiego zdobi wieniec. Kto w przeszłości mógł nosić wieniec?

5. Kto odkupił Pałac Wilanowski od Króla Sobieskiego?

6. Wędrując po wnętrzach Pałacu Wilanowskiego, wymień 3 elementy wnętrza typowe dla epoki baroku.

 II. POWTÓRZ O EPOCE BAROKU- QUIZ. Pomocnicze pytania:

  1. Na jakie lata przypada w Polsce okres baroku ?

2. Kto stosował tzw. koncepty?

3. Kto to taki Sarmata?

4. Kto jest autorem listów do Marysieńki?

5. Z kim Rzeczpospolita toczyła wojny w XVII wieku?

6. Co znaczy wyrażenie królowie elekcyjni?

7. Co to jest epilostografia?

8. Wyjaśnij pojęcia: sarmatyzm, odsiecz, marinizm, kontrreformacja.

  9. Co znaczy określenie: “przerost formy nad treścią”.

10. Potop szwedzki i obrona Częstochowy

11.  Kto przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy?

12. Elementy stroju szlachcica- żupan.

13. Marinizm- wyjaśnij.

14. Literatura- 2 przedstawicieli; muzyka- 2 przedstawicieli; malarstwo- 2 przedstawicieli

15. Husaria

 

   APEL DO RODZICÓW

Proszę usprawiedliwiać nieobecność dzieci na lekcjach  w formie informacji elektronicznej ( kacik@sbcglobal.net) . Uczniowie mogą również przynieść pisemne usprawiedliwienia  w dniu, kiedy zajęcia odbywają się w sali.

Na początku roku prosiłam, aby wszyscy uczniowie posiadali zeszyty do języka polskiego. W czasie zajęć online i w sali podaję pewne wiadomości, które należy zanotować. Na ostatniej lekcji kilku uczniów nie posiadało zeszytów.

 

UCZNIOWIE NIEOBECNI 13. MARCA PROSZĘ NADROBIĆ MATERIAŁ:

  1. Ćw. I, II/ str. 178
  2. 2. Ćw. II 1, 2/ str. 179.
  3. Przeczytać o Janie Andrzeju Morsztynie; 
  4. Przeczytać “Do trupa” – str. 184; “Niestatek” – str. 185; ćw, I, II / 185
  5. Ćw, 5- str. 186; ćw 8, 9 / str. 187.
  6. G-1, G-2, G-4/ str. 188-189.

Wychowawczyni: Jadwiga Pytlik