Klasa 6 Sobota

  • Klasa 6 sobota

Zadanie domowe z dnia 18 stycznia 2020

Język polski –  czytanka str. 52

Geografia – Krainy geograficzne na ocenę str. 30-31:

pas wyżyn

Str. 33 ćw. 3-4

Str. 37 ćw. 1-2

Religia 

1.Ćwiczenie 2 str. 41
Proszę o zaliczenie modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, siedem sakramentów świętych i 5 warunków dobrej spowiedzi.

25 stycznia ZEBRANIE RODZICÓW  – godz. 12:45