Klasa 6 Sobota

Klasa 6 sobota

ZAJĘCIA LEKCYJNE

19 września

Język polski

Temat: Nie z czasownikami, rzeczownikami i przymiotnikami. Ćwiczenia i zadania interaktywne.

https://learningapps.org/10753417

https://learningapps.org/10349690

 

Geografia

Temat: Symbole narodowe – film. Położenie Polski. Ćwiczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA

Notatka do zeszytu:

Polska znajduje się w środkowej Europie. Na południu opiera swoje granice o Karpaty i

Sudety, a na północy przylega do Morza Bałtyckiego. Polska graniczy z siedmioma

sąsiadami. Są to:  Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy.

26 września

Język polski

Temat: Szukamy w sobie talentów. Czytanka „Strugane ptaszki”.  Małe i wielkie litery w wyrazach – ćwiczenia.

Notatka do zeszytu:

Talent to szczególna zdolność. To wrodzony dar, który sprawia, że nauka czy też osiągnięcia w pracy przychodzą nam z łatwością. Ale sam talent nie wystarcza! Aby zostać kimś wybitnym potrzebna jest wytrwała praca.

Geografia

Temat: Położenie Polski – film. Mapa Polski. Współrzędne geograficzne.

https://www.youtube.com/watch?v=NOnlUjTGGv4

Notatka do zeszytu:

Mapa – jest rysunkiem powierzchni Ziemi lub jej części, narysowanym w skali, przy użyciu znaków umownych. Każda mapa ma następujące elementy:

– tytuł

– legenda

– róża kierunków

– skala mapy

-siatka kartograficzna

 

Współrzędne geograficzne – służą do określenia położenia miejsc na powierzchni Ziemi.

Kula ziemska umownie podzielona jest wzdłuż południka 0 (Prime Meridian) na dwie półkule: zachodnią i wschodnią oraz wzdłuż równika (equator) na półkulę północną i południową.

Współrzędne geograficzne określa się w stopniach za pomocą długości i szerokości geograficznej.

https://www.youtube.com/watch?v=S7E2zAFvksM

3 października

Język polski

Temat: Małe i wielkie litery w wyrazach – ćwiczenia i zadania interaktywne.

https://learningapps.org/10372673

https://learningapps.org/7757548

Historia

Temat: Dynastia Piastów – powtórka wiadomości z klasy V. Zmiana dynastii w Polsce. Królowa Jadwiga.

https://www.youtube.com/watch?v=dGOAt_hNTdw

Notatka do zeszytu:

Jadwiga zasłynęła jako opiekunka ubogich. Królowa pragnęła, aby ludzie w Polsce mogli się kształcić i zdobywać wiedzę. Była bardzo wykształconą osobą – znała pięć języków obcych.

https://www.youtube.com/watch?v=hk_s3zKtzL0