Klasa 6 Sobota

  • Klasa 6 sobota

Zadanie domowe z dnia 16 listopada 2019

Język polski – czytanka str. 39

Gramatyka –  str. 30-31 ćw. 4-6,

Nauka polskiego hymnu narodowego – na pamięć 4 zwrotki / na 14 grudnia

Religia

1. Ćwiczenie strona 23
Proszę o zaliczenie modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga i siedem sakramentów świętych.