Klasa 6 Sobota

Klasa 6 sobota

Tematy lekcyjne z dnia 25 kwietnia 2020

Religia
Temat: posługa osób świeckich w parai. Rodzaje powołań w Kościele.
1.  Osobami świeckimi nazywa się w Kościele katolickim wszystkich wiernych, którzy
nie są duchowymi i zostali w pełni włączeni w Kościół poprzez sakramenty, czyli
poprzez chrzest, bierzmowanie i Eucharystie.
Każdy z nas należących do Kościoła katolickiego powołany jest do świętości,
obowiązku apostolstwa i odpowiedzialności za Kościół i cały świat.
W wielu paraach istnieją grupy religijne, w których działają ludzie świeccy, są nimi:
ministranci, szafarze Eucharystii, lektorzy, rady parafialne, grupy modlitewne, chór.
Ćwiczenie 1 strona 105.
Proszę odpowiedzieć na pytanie numer 1 i 2 strona 106.
Dowiedz się jakie są grupy religijne w Twojej parai i czy należysz do jakieś grupy
parafialnej? Jeśli tak, opisz ja w kilku zdaniach lub wykonaj plakat który zachęci
Twoich kolegów do udziału w niej.
Rodzaje powołań w Kościele.
Już od wcześniejszego dzieciństwa zaczynamy mieć marzenia, kim chciałabym
zostać w przyszłości.
Pan Bóg już zna odpowiedz na te nasze pytania, dlatego wzywa nas do różnych
zadań w Kościele i świecie. Naszym zadaniem jest odkrywać Boży plan, nasze
powołanie.
Proszę zrobić : ćwiczenie 1 strona 115, ćwiczenie 2, 3 i 4 strona 116/117.
Pożegnanie się z klasa 6.
Zajęcia będą przeprowadzone na Zoom

Język polski

Temat: Święto Konstytucji 3 Maja.  Odpowiedzialność za świat. Fragment przemowy indiańskiego wodza do prezydenta USA.

Notatka do zeszytu:

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa. Święto to zostało ustanowione już w 1919 roku, rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

Materiał do dokładnego przeczytania: str. 133-135

Notatka do zeszytu:

Indianie – rdzenni mieszkańcy „Nowego Lądu” odkrytego w 1492 roku przez Krzysztofa Kolumba. Byli właścicielami terenów Ameryki Północnej i Południowej. Przybyli z Azji na tereny Ameryki co najmniej 12 tys. lat temu.

Po przeczytaniu czytanki odpowiedz ustnie na pytania:

 1. Czym była ziemia dla plemion indiańskich?
 2. Do kogo porównywał wódz Indian kwiaty, zwierzęta, łąki, rzeki?
 3. Dlaczego wódz stwierdziła, że biały człowiek ich nie rozumie?
 4. Na czym polegała miłość Indian do przyrody?
 5. Czym dla Indianina jest powietrze?
 6. Jakie przykazanie usłyszał prezydent od sprzedającego Ameryce ziemię Indianina?

 

Rozwiąż test wiedzy i umiejętności językowych ucznia po ukończeniu klasy szóstej, str. 150-153.

Powodzenia!

Gramatyka

Temat: Formy osobowe czasownika. Nie – z częściami mowy.

Materiał do dokładnego przeczytania i przerobienia: Str.133-140.

CZASOWNIKI – to nazwy czynności (kto co robi? ,co coś robi?), np. czyta, leniuchuje, marzy

– to nazwy stanów, zjawisk (co się z kimś lub czymś dzieje), np. grzmi, topi się,

świta

CZASOWNIK i połączony z nim zaimek: on, ona, ono, my, wy, oni, one

wyrażają skończoną myśl i mogą być traktowane jako zdanie.

Np. Ja czytam. On pisze. One biegają.

 

CZASOWNIKI zakończone na: ć, ś, ść, źć to bezokoliczniki, np. przywieźć, biec, nieść,

W słownikach, encyklopediach czasownik pojawia się w formie bezokolicznika (forma bezosobowa).

Np. biegł – biec

lubił – lubić

spada – spaść

trząsł się – trzęść

myśli – myśleć

Ćwiczenia do uzupełnienia: str. 134-136 ćw. 2,3,4.

https://learningapps.org/2406672

NIE – Z CZĘŚCIAMI MOWY

Łącznie – z rzeczownikami / nieprawda, nieprzyjaciel, niepokój

– z przymiotnikami / niedobry, niezły, niewart

– z przysłówkami / nieźle, nietrudno, niedbale

wyjątki: niepokoić, niedomagać, niedowidzieć, nienawidzić, niecierpliwić się, niewolić

Oddzielnie – z liczebnikami / nie dwa, nie dwoje, nie pierwszy

– z czasownikami / nie widzieć, nie dano, nie mógłbym

– z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym /

nie gorzej,  nie najgorzej, nie gorszy

– z zaimkami / nie ja, nie mój, nie wasz

Wyrazy do zapamiętania: nie warto, nie trzeba, nie można, nie wolno.

Ćwiczenia do uzupełnienia: Str.139-140 ćw.5,6.

https://learningapps.org/2316049

Geografia

Temat: Poznajemy krajobraz nizinny, wyżynny i górski.

Materiał do dokładnego przeczytania: str. 57-60, 62- 63, 65-67.

Notatka do zeszytu:

Charakterystyczną cechą krajobrazu nizin środkowej Polski jest monotonna rzeźba terenu. Jedną z nich jest Nizina Mazowiecka. Ma ona płaski teren, po którym płyną liczne rzeki. Największym miastem tego terenu jest stolica Polski – Warszawa.

Obejrzyj filmy na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek

Wyżyny polskie różnią się budową podłoża, a więc także krajobrazami. Najpopularniejsza z nich to Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zbudowana z wapiennych skał koloru białego lub szarego. Na terenie tym utworzono Ojcowski Park Narodowy. Najważniejszym miastem tej wyżyny jest Kraków.

Obejrzyj filmy na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=f55RHe8lgD8

https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik

Karpaty i Sudety to góry, które wznoszą się na południu Polski, składają się z kilku różniących się między sobą pasm górskich. Najwyższe pasmo to popularne Tatry, stanowią część Karpat. Ludzie mieszkający u podnóża gór to górale. U podnóża Tatr leży Zakopane, które jest ulubionym miejscem turystów.

Obejrzyj film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=W_NPI-jAVwQ

Zadanie domowe: rozwiąż krzyżówkę str. 74-75.

Zapraszam na zajęcia w aplikacji ZOOM godzina 10:00

Dziękuje za cały rok współpracy. Życzę wszystkim dużo zdrowia i spokojnych wakacji!!!

 

Tematy lekcyjne z dnia 18 kwietnia 2020

Religia 

Temat: Modlitwa chrześcijanina. Kościół Katolicki jest znakiem jedności i pokoju.
Wprowadzenie: podsumowanie ostatniej katechezy, wspomnienie o wydarzeniu z
życia Jezusa jako najradośniejsze wydarzenie dla wszystkich ludzi na całej ziemi-
Zmartwychwstanie. Po smutku Wielkiego Piątku, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu,
nastąpił radosny poranek Wielkanocy. Pan Jezus pokonał śmierć i otworzył nam
drogę do nieba.
My jako katolicy, ludzie wierzący stworzeni na wzór Pana Boga kierujemy się
miłością.
Co to jest miłość? Jakie relacje są pomiędzy ludźmi, których nie znamy, czy tez
powinniśmy obdarowywać się miłością? ( wspólna rozmowa)
Każdego człowieka nie poznam i nie pokocham, jeśli nie potrafię i nie chce spotkać
się z Nim na modlitwie!
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus zdefiniowała modlitwę: „ Modlitwa jest dla mnie
wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i
miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości.”
Pytanie : Jak mogę okazywać miłość do drugiego człowieka? Czy jest dla mnie
modlitwa? I kiedy się modlę? Proszę odpowiedzi na pytania zapisać do zeszytu.
Proszę wykonać ćwiczenie 1 strona 109.
Podsumowanie.
Dzięki zwycięstwu Chrystusa jesteśmy dziećmi Bożymi a każde dziecko jest
radosne, bo wie ze Jezus zmartwychwstał i jest z nami. My tez tak jak apostołowie
jesteśmy uczniami Jezusa, miłujący się wzajemnie, radując się i pomagając sobie
wzajemnie. Powinniśmy jak oni rozgłaszać te radosna wieść do wszystkich ludzi.
Ćwiczenie 1 i 2 strona 113.
Pamiętajmy każda niedziela jest pamiątka zmartwychwstania Jezusa. Dlatego ten
dzień jest dniem świętym.
Pan Bóg pragnie zbawić człowieka we wspólnocie, a nie pojedynczo. Chce, by
wszystkie Jego dzieci stanowiły jedno, byśmy stali się Jego ludem, poprzez wspólna
modlitwę i pomoc wzajemna.
Zapraszam na zajęcia – aplikacja ZOOM , godzina 9:30.

Język polski  / aplikacja ZOOM godzina 10:00

Temat: Światowy Dzień Ziemi. Kim jestem na planecie Ziemi? Kim mogę być dla innych?                         Czytanka “Strugane ptaszki”.

Notatka do zeszytu:

Corocznie obchodzony w dniu 22 kwietnia Dzień Ziemi (Earth Day) uważany jest za największe ekologiczne święto świata. Dzień ten jest obchodzony od 1970 roku.

W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie poświęcony promocji odnawialnych źródeł energii  i efektywności energetycznej. Hasło tegorocznych obchodów to “Z energią zmieńmy źródła”.

Obejrzyj filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=1g38Jyy94qE

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

 

Materiał do dokładnego przeczytania: str.145-147

Po przeczytaniu odpowiedz ustnie na następujące pytania:

 1. Kto jest bohaterem tego opowiadania?
 2. Wymień postacie drugoplanowe?
 3. Jakie talenty posiadali chłopcy?
 4. Kim był Amati? Jak nazywa się mistrz robienia skrzypiec?
 5. Jakie były dalsze losy Antonio?

Ćwiczenia: Gramatyka str. 125 – 132

Temat: Liczebniki – ciąg dalszy. Liczebniki złożone – ćwiczenia.

We dwóch czy dwoje? We trzech czy we troje?

Mężczyźni powiedzą: byliśmy we dwóch, we trzech, we czterech.

Np. Byliśmy z Krzyśkiem na rybach tylko we dwóch.

Kobiety powiedzą : byłyśmy we dwie, we trzy, we cztery.

Np. Byłyśmy na spotkaniu z Kasią i Julką we trzy.

Jeśli w grę wchodzą: mężczyzna i kobieta

mężczyzna i dziecko

kobieta i dziecko

dziecko i dziecko

to powiemy : oni byli we dwoje, we troje, we czworo.

Ćw.1

a/ Poszłyśmy (2) we dwie, aby przynieść tę paczkę.

b/ Maciek mówił, że to był taki ciężar, że z Waldkiem i Grześkiem dźwigali go we (3) trzech.

c/ Ciocia Ania ciągnęła za sobą całą zgraję dzieci. Było jej ciężko, wiec stwierdziła, że następnym razem pójdą z mamą i ciocią Zosią we (3) trzy.

Liczebniki zbiorowe: dwoje, troje czworo, pięcioro itd. mają specyficzną odmianę (oprócz mianownika i biernika) przez dodanie spółgłoski g, np.:

D. dwojga, trojga, czworga, pięciorga

C. dwojgu, trojgu, czworgu, pięciorgu

N. dwojgiem, trojgiem, czworgiem, pięciorgiem

Ms. dwojgu, trojgu, czworgu, pięciorgu

Uzupełnij ćwiczenia: 2-4 str. 126-127

Zapamiętaj!

Oba – obydwa  ( samoloty, stoły, lustra, cielęta, samochody)

Obaj – obydwaj (chłopcy, panowie )

Obie – obydwie ( dziewczyny, książki, filiżanki)

Oboje – obydwie    dla osobników różnej płci (rodziców, dzieci, źrebiąt, studentów) lub rzeczowników, które mają tylko liczbę mnogą (drzwi, sań, skrzypiec)

Oba – obydwa  – można stosować zamiennie

Odmieńmy je przez przypadki:

M. oba/obydwa lustra           obydwa małe koty

D. obu/ obydwu luster           obydwu/obydwóch małych kotów

C. obu/obydwu luster            obydwu małych kotów

B. oba lustra                         obydwa małe koty

N. obu/oboma lustrami         obydwoma małymi kotami

Msc. o obu lustrach              o obydwu/ o obydwóch małych kotach

 

Zadanie domowe: str. 129-132 ćw. 1-4

Historia

Temat: Pierwszy i drugi rozbiór Polski – Konstytucja 3 Maja. Powstanie kościuszkowskie i upadek państwa polskiego.

Materiał do dokładnego przeczytania: str. 93 – 98. 104 – 107.

Filmy do obejrzenia na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs

https://www.youtube.com/watch?v=ZBx40SBSvoU

 

Notatka do zeszytu:

 1. Demokracja szlachecka załamała się wskutek stosowania zasady jednomyślności . W XVIII wieku podjęto reformę państwa, a uchwalona w 1791 roku Konstytucja # Maja wprowadzała demokratyczną zasadę głosowania większością głosów. Konstytucja dopuszczała też do rządów mieszczan i poprawiała system rządów. Była to druga po amerykańskiej konstytucja w świecie.
 2. Korzystając z trudności Polski, państwa sąsiednie – Rosja, Prusy i Austria doprowadziły do trzech rozbiorów w latach 1772, 1793 i 1795. Polacy próbowali się bronić , walcząc z wrogiem, jednak wszystkie walki zostały przegrane. Polska znalazła się w niewoli, a państwo polskie zniknęło z mapy Europy na 123 lata (1795-1918).

UWAGA!

 Zadanie domowe proszę sfotografować telefonem i przesłać do mnie najpóźniej w piątek 24 kwietnia, na mój numer (312) 479-6893 lub e-mailem:  lojmar1@icloud.com

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi ogłaszamy Konkurs na pracę plastyczną, technika dowolna.

Prace należy przesłać do 22 kwietnia e-mailem na adres: czmiloszschool@gmail.com

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 

Tematy lekcyjne z dnia 4 kwietnia 2020

Religia 

Temat: Triduum Paschalne. Pan Zmartwychwstał i jest z nami.
Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Wielki Post jest doskonałym czasem na
przemianę serca i zbliżeniem się do Chrystusa. Ten czas przygotowuje nas do Świat
Wielkanocnych.
Centralnym miejscem w naszej wierze jest Triduum Paschalne- wyjątkowe dni , w
które wspominamy ostatnie dni życia naszego Zbawiciela – Jezusa.
1. Wielki Czwartek – jest przypomnieniem wydarzenia w Wieczerniku , kiedy Jezus
ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. W kościołach kapłan sprawujący
Eucharystie obmywa stopy dwunastu osób na pamiątkę obmycia przez Jezusa
stop apostołom. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament jest przenoszony do
ołtarza adoracji, czyli tak zwanej ciemnicy.
2. Wielki Piątek – jest liturgicznym uobecnieniem męki i śmierci Zbawiciela. W tym
dniu nie sprawuje się Mszy Świętej. Jest to czas gdzie przeżywamy Drogę
Kryzowa, adorujemy krzyż, i przyjmujemy Komunie Święta. Zakończeniem liturgii
jest przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego.
3. Wielka Sobota- w tym dniu świecimy pokarmy na stół wielkanocny, które zostają
uroczyście pobłogosławione. Wieczorem uczestniczymy w obchodach Wigilii
Paschalnej, której obrzędy składają się z następujących elementów: liturgia
światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna i liturgia Eucharystyczna.
https://youtu.be/-bGqou394yg
Na podstawie powyższych informacji lub informacji z książki ( strona 137-139)-
proszę wykonać ćwiczenie 1 strona 139.
Uzupełnij tabelkę, opisując przebieg liturgii w poszczególne dni Triduum
Paschalnego.
Pan Zmartwychwstał i jest z nami.
Śmierć jest zawsze trudnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Dla
chrześcijan wydarzenie to wiąże się nie tylko z wielka strata, ale jednocześnie z
nadzieja na spotkanie z Bogiem, Maryja, aniołami, świętymi i bliskimi nam osobami,
które są w niebie. Jezus jako pierwszy zmartwychwstał, pokonał śmierć i jest zawsze
z nami. On żyje.
Proszę o przeczytaniu fragmentów z Pisma świętego Mt. 28, 1-8 lub Lk.24,1-8
Wykonać ćwiczenie 1 strona 143.
https://youtu.be/sC4o9AuysWw
Symbole świat Wielkanocnych: baranek wielkanocny, Figura zmartwychwstałego
Jezusa z czerwona chorągwią zwycięstwa , krzyż z czerwona stuła, paschał- znak
obecności zmartwychwstałego Jezusa nad śmiercią. Te wszystkie symbole mówią
nam o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią . Każda niedziela jest pamiątka
zmartwychwstałego Jezusa. Dlatego ten dzień jest dniem świętym.
Bardzo proszę o przesłanie zadania domowego na e-mail: bernadeta13@yahoo.com
lub SMS: 773-7808213

Tematy lekcyjne z dnia 4 kwietnia 2020  

ZOOM 10:00 am

Język polski               

Temat: Zwyczaje wielkanocne w literaturze polskiej. Święcone u Borynów.

Przeczytaj czytankę str. 68 i odpowiedz ustnie na podane pytania:

 1. Jak wyglądała izba Borynów przed przygotowaniem „święconego”?
 2. Kto i jak przygotowywał wielkanocny stół?
 3. Jak wyglądał zwyczaj świecenia na wsi?
 4. Na czym polegał zwyczaj święcenia ognia? Czy ten zwyczaj przetrwał do dzisiaj?

Materiał do dokładnego przeczytania: „Szersze spojrzenie na temat : zwyczaje i smakołyki wielkanocne str. 70-72.

Odpowiedz ustnie na pytania:

 1. Czym jest Wielkanoc?
 2. Jak wygląda zwyczaj święcenia produktów?
 3. Co to jest śmigus-dyngus?

Zadanie domowe: nauka czytania str. 68

Gramatyka

Temat: Liczebniki.

Materiał do dokładnego przeczytania: Str.114-117

 

Liczebnik tak jak rzeczownik, czasownik, przymiotnik jest odmienną częścią mowy

Np. odmieniają się przez przypadki: jeden, jednego jednemu, jednym, o jednym

rodzaje: jeden, jedna, jedno

Liczebniki główne (ile?)- informują o liczbie czegoś co mamy policzyć (osób, rzeczy, zwierząt)

Np. jeden stół, sześć tygrysów, pięć dziewcząt

Liczebniki porządkowe (który z kolei?)- informują o kolejności czegoś w szeregu

Np. pierwszy narciarz, szósta ławka, piąta nagroda, dwudziesty czwarty, sześćdziesiąta trzecia, tysięczna, milionowa

Liczebniki zbiorowe (ile?)- informują o liczbie

– osobników niedorosłych: dzieci, źrebiąt, kociąt, cieląt

Np. czworo prosiąt, dwoje kociąt

– oraz osób różnej płci:

Np. chłopców i dziewczynek – dziesięcioro dzieci, młodzieży

mężczyzn i kobiet – troje studentów

kobiet i dzieci – dziewięcioro ludzi

mężczyzn i dzieci – ośmioro ludzi

Str.115 ćw.1

W mojej klasie jest (ilu?) siedemnaścioro uczniów. W tym dziewczynek jest (ile?) dziesięć,  a chłopców (ilu?) siedmiu. Moje nazwisko w spisie uczniów znajduje się na (35) trzydziestym piątym miejscu.  W naszej szkole jest (14) czternaście sal lekcyjnych. Mamy (20) dwudziestu nauczycieli. Wojtek jest (34) trzydziesty czwarty w kolejności zapisów nazwisk w dzienniku.  Klinika pediatryczna jest otwarta od (8) ósmej do (12) dwunastej. Pracuje tam (5) pięciu lekarzy: (2) dwie kobiety i (3) trzech mężczyzn.Dziennie szczepią (50) pięćdziesięciu małych pacjentów. Na wizytę czeka się (1/2) pół godziny. Już (800) osiemset osób wyjechało z tego miasta.  Przejechałem z ojcem (700) siedemset mil. Stare dęby mają ponad (500) pięćset lat.

Ćwiczenia do uzupełnienia: str. 117 ćw.2, str. 118 ćw.3

Zabaw się w aplikacji:   https://learningapps.org/3340385

https://learningapps.org/3534937

Zadanie domowe: Str. 119-124 uzupełnij wszystkie ćwiczenia

Geografia

Temat: Poznajemy krajobraz nadmorski i pojezierza.

Materiał do dokładnego przeczytania: str. 52-56

Notatka do zeszytu:

Polska leży nad Morzem Bałtyckim. Długość jej wybrzeża wynosi ponad 500 kilometrów. Granica morska Polski zaczyna się na wyspie Uznam w Świnoujściu i ciągnie się na wschód aż za Krynicę Morską na Mierzei Wiślanej. Na wybrzeżu Polski leżą wielkie porty handlowe: Szczecin, Gdańsk i Gdynia oraz wiele mniejszych portów rybackich. Wybrzeże nadmorskie jest przeważnie niskie z szerokimi piaszczystymi plażami. Można także spotkać wysokie brzegi zwane klifami. Klify chronione są w Wolińskim Parku Narodowym. Pod ochroną są także wydmy, czyli góry piasku morskiego usypane przez wiatr. Największe wydmy zobaczyć można w Słowińskim Parku Narodowym.

Obejrzyj dwa filmy na Youtube:

Woliński Park Narodowy

https://www.youtube.com/watch?v=Ly9J0klpGZM  15:49 min

Słowiński Park Narodowy

https://www.youtube.com/watch?v=rmZyPfzKGqE  2:25 min

Notatka do zeszytu:

Do najpiękniejszych krajobrazów w Polsce należą krajobrazy pojezierzy. Występują tam jeziora, bujne lasy, wysokie pagórki oraz głębokie doliny rzeczne. Największe z nich to Pojezierze Mazurskie. Obszar ten nazywany jest krainą tysiąca jezior. Największym miastem tego regionu jest Olsztyn.

Obejrzyj film na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=3CAO8EiIPz4  7:07 min.

Zadanie domowe: 56 ćw. 1,2,3.

UWAGA!

Wszystkie zadania domowe  proszę sfotografować telefonem i przesłać najpóźniej do piątku 17 kwietnia, na mój numer (312) 479-6893 lub e-mailem na adres:  lojmar1@icloud.com