Klasa 6 Sobota

Klasa 6 sobota

ZAJĘCIA LEKCYJNE

16 stycznia 2021

Historia

Temat: Kazimierz Jagiellończyk – odzyskanie Pomorza Gdańskiego.

Ćw. str. 39, 41

Zadanie domowe:

Str. 43-45

Język polski

Temat: Uczymy się nazywać wartości – solidarność „Mała bohaterka”. Pisownia wyrazów z „ż” – ćwiczenia c.d.

Czytanka str.77

https://learningapps.org/1243387

zadanie domowe str.70 na dole strony

23 stycznia 2021

Geografia

Temat: Dorzecze Odry – ćwiczenia. Wędrujemy po polskich wsiach.

Ćwiczenia str. 39, 41

https://www.youtube.com/watch?v=llM5XEqtFmg

https://www.youtube.com/watch?v=Fhtvdz30luk

Wieś – jest to osiedle złożone z kilkudziesięciu do kilkuset domów mieszkalnych i licznych zabudowań gospodarskich oraz zwykle kilku budynków o innym przeznaczeniu, jak np. kościół, szkoła, remiza straży pożarnej, ośrodek zdrowia. Wieś zamieszkała jest przeważnie przez ludność zajmującą się rolnictwem.

Rolnictwo – jest to uprawa roślin i hodowla zwierząt.

Rolnik – to człowiek zajmujący się rolnictwem.

Zadanie domowe dla chętnych:

Ćwiczenia na str. 44-45 – rozwiążcie z rodzicami.

 

Język polski

Temat: Uczymy się nazywać wartości – solidarność „Mała bohaterka”. Zaimki i ich pracowitość.

Str. 74-75 ćw. 1-5