Klasa 6 Piątek: Alina Szczesna

Tematy lekcyjne z dnia 24 kwietnia 2020

Język polski
Temat: “Strugane ptaszki”  
Po przeczytaniu tekstu czytanki ze strony 135, proszę porozmawiać z rodzicami o waszych talentach i o tym, kim chcielibyście zostać w przyszłości.
Swiadomość talentu pozwala rozwinąć się zgodnie z wrodzonymi umiejętnościami i tym samym być bardziej szczęśliwym w przyszlości i wykonywać pracę, którą się lubi.
Cały rok pracy przyniósł efekty; jesteście starsi, mądrzejsi, bardziej uwierzyliście w siebie.
Pamiętajcie proszę; tylko praca i radość z tego co robimy umożliwi nam realizację naszych marzeń.
Jan Paweł II powiedział: “Nie bój się stawiać sobie wymagań. Wymagaj od siebie, chociaż inni od ciebie tego nie wymagaja”.
Język polski- ćwiczenia
Temat: Liczebniki
Liczebnik podobnie jak rzeczownik, czasownik, przymiotnik jest odmienną częscią mowy;
Np. odmieniają sie przez przypadki: jeden, jednego, jednemu, jednym, o jednym.
Rodzaje: jeden, jedna, jedno.
Liczebniki główne (ile?)- informują o liczbie czegoś co mamy policzyć (osób, zwierząt, rzeczy) np. jeden stół, sześć lwów, pięć tancerek.
Liczebniki porządkowe (który z kolei?)- informuja o kolejności czegoś w szeregu; np. pierwszy biegacz, szósta klasa, piąta ulica.
Liczebniki zbiorowe (ile?)- informują o liczbie osobników niedorosłych: dzieci, prosiąt, kociąt; np. czworo prosiąt, dwoje kociąt oraz osób różnej półci, np. chłopców i dziewczynek- dziewięcioro dzieci.
                                                      mężczyzn i kobiet- troje studentow.
Str115 ćw1
W mojej klasie jest (ilu?) piętnaścioro uczniów. W tym dziewczynek jest (ile?) dziesięć, a chłopców (ilu?) pięciu. Moje nazwisko w spisie uczniów znajduje się na (35) trzydziestym piątym miejscu. W naszej szkole jest (14) czternaście sal lekcyjnych. Mamy (20) dwudziestu nauczycieli. Wojtek jest (34) trzydziesty czwarty w kolejności zapisów nazwisk w dzienniku. Klinika pediatryczna jest otwarta od (8) ósmej do (12) dwunastej. Pracuje tam (5) pięciu lekarzy: (2) dwie kobiety i (3) trzech mężczyzn. Dziennie szczepią (50) pięćdziesięciu małych pacjentów. Na wizyte czeka się (1/2) pół godziny. Już (800) osiemset osob wyjechało z tego miasta. Przejechałem z ojcem (700) siedemset mil. Stare dęby maja ponad (500) pięćset lat.
Proszę zapoznaj się z linkiem: https://learningapps.org/3340385
Str117 ćw2
Do naprawy lodówki przyszli (3) trzej mechanicy. Dalam zaproszenie (4) czterem kolegom. Dlaczego przyglądasz się tym (2) dwóm/dwojgu/dwom chłopcom? Po co wysługujesz się aż (3) trzema kolegami? (3) trzej bracia dopuścili się przestępstwa. Nauczyciel długo rozmawiał z (4) czterema uczniami. Pożyczyłam pieniądze od (2) dwóch/dwojga znajomych. Tej farby wystarczy na (2) dwoje drzwi. Z dziesięciu jaj wykluło się tylko (5) pięć kurcząt.
Str118 ćw3
Od lat mieszkaliśmy z babcią pod (1) jednym dachem. Słuchał (1) jednym uchem, a (2) drugim wypuszczał. Po tym zdarzeniu postawiłem wszystko na (1) jedną kartę. Na wywiadówkę stawili się wszyscy rodzice jak (1) jeden mąż. Ten człowiek ma naprawdę (2) dwie lewe ręce. Doprawdy dzielił włos na (4) czworo. W tej rundzie Patryk położył Arka na (2) dwie łopatki. Nie chwytaj (2) dwóch srok za ogon. Jeśli chodzi o mnie, to podpisuję się pod tą propozycją (2) dwoma/dwiema rękami.
Geografia
Temat: 1.Śladami Jana Pawła II 
            2. Przypomnienie i utrwalenie dotychczasowych informacji z geografii.
Jan Paweł II był papieżem pochodzącym z Polski. Odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, w tym osiem do Polski. Słynął ze znajomości wielu języków, dzięki temu nawiązywał bardzo dobry kontakt z ludzmi na całym świecie, przynosząc im pociechę i umacniał ich ducha.
Jan Paweł II w Polsce odwiedził między innymi: Jasną Góre w Częstochowie, Warszawę, Gniezno, Kraków, Wadowice (jego rodzinny dom), Zakopane, Gdańsk.
Historia
Temat: Powstanie kościuszkowskie i upadek państwa polskiego.
Do upadku państwa polskiego w 18 wieku doszło zarówno z przyczyn wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Przyczyny wewnętrzne: liberum veto, przywileje szlacheckie, wolna elekcja, pusty skarb, brak wojska, anarchia, Targowica.
Przyczyny zewnętrzne: agresywna polityka państw sąsiednich: Rosji, Prus i Austrii. Uzależnienie się króla polskiego od Rosji, brak sojuszników.
Państwa sąsiednie: Rosja, Prusy i Austria korzystając z trudnej sytuacji w jakiej znalazła się Polska, doprowadziły do trzech rozbiorów w latach 1772, 1793 i 1795. Polacy próbowali się bronić przed tą tragedią, walcząc z wrogimi wojskami podczas konfederacji barskiej (1768-1772), wojny w obronie Konstytucji (1792) i powstania kościuszkowskiego (1794). Wojska wrogie były jednak o wiele silniejsze i wszystkie te walki zostały przegrane. Polska znalazła się w niewoli, a państwo polskie na 123 lata (1795-1918) przestało istnieć. 
Religia
Temat: 1.Modlitwa chrześcijanina
            2.Kościół Katolicki jest znakiem jedności i pokoju.
1. Modlitwa jest spotkaniem dwóch osób: Boga i człowieka- osób, które się kochaja i wzajemnie poszukują.
    Każdy z was rozmawia z Rodzicami. Podczas tych rozmów nie “klepiemy” pustych formulek, tylko mówimy o tym, co nas cieszy lub    smuci. Nasz Ojciec i Matka w Niebie sa również naszymi rodzicami i modlitwa powinna być właśnie taka rozmową.
Bóg = Miłość     Modlitwa = Rozmowa
Poprzez modlitwę możemy się zwrócić do Boga, wyżalić się, powiedzieć co nas trapi, poprosić o wsparcie duchowe i wiemy, że On nas zawsze wysłucha, pocieszy, doda sił. Często nasze modlitwy są bardzo monotonne, jednak jeśli uświadomimy sobie że Bóg jest naszym przyjacielem, to nasza modlitwa będzie naprawdę szczera i z głębi serca.
Pamiętajmy, że przez modlitwę stajemy się prawdziwymi dziećmi Bożymi.
2. Kościół katolicki jednoczy wszystkich ludzi- wierzących i niewierzących.
    Jezus powiedział “Idzcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Swietego.
Pan Bóg pragnie, by wszystkie jego dzieci stanowiły jedność, byśmy stali się Jego ludem, przez wspólną modlitwę, miłość i pomoc wzajemną.
Drodzy Uczniowie
10 maja w USA i 26 maja w Polsce święto obchodzą wszystkie Mamy. Pamiętajcie proszę, aby złożyć im życzenia, okazać miłość, szacunek i podziękowanie za trud, który wkładają w wasze wychowanie.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za współpracę i życzę miłych wakacji.
A. Szczęsna.