Klasa 5 Sobota

Zadanie domowe na 3/14/20

1. Ćwiczenie 5,6,7 str. 75

2.Nauczyć się na pamięć nazw miesięcy .

3.Nauczyć się czytać tekstu ze str.135

  Dla chętnych :

cw.9 str.70

cw.10 str.72