Klasa 5 Sobota

Zadanie domowe na 01/18/20

Cwiczenia 4,5,6 star.53

Odpowiedzieć na pytanie 2 ze str.106 w czytance

Ułożyć zdania na str. 107 w czytance

Nauczyć się czytać tekstu ze str. 104

Dla chętnych :wypiszę z czytanki 5 czasowników w czasie

terazniejszym i 5 w czasie przeszłym oraz ułożę z nimi zdania.