Klasa 5 Sobota

Klasa 5 sobota

Zadanie domowe 9/21/19

Proszę napisać wymyślone przez siebie zakończenie bajki, którą oglądaliśmy w klasie „Szaty cesarza” H. Ch.Andersen

Cw.4 str.19

HISTORIA : cwiczenie 14 str.21