Klasa 4 Sobota

Klasa 4 sobota

Zadanie domowe  z dnia 01/18/2020

1. Napisac w kilku zdaniach w czasie przeszlym zeszycie, jakie czynnosci wykonywalas/les podczas minionego weekendu.

2.  Czytanka p.t. “Polowanie na slonia” strona 111.

3. Cwiczenia 3, 5, 6 strona 88/89 w cwiczeniach.