Klasa 10P Piątek

                                                             PRACA DOMOWA.                  klasa X                   1-22-21

 

LINK na lekcję – 29 stycznia, 2021

 

meet.google.com/rci-fzyc-yiz

 

 1. Podręcznik   Ćwiczenia  G-3/ str. 153 ;  G-2, G-3; G-4/ str. 145.
2. POZYTYWIZM  Quiz  Przygotuj się do krótkiego sprawdzianu o pozytywiżmie. Pomocnicze pytania:
a. czas trwania epoki
b. powstanie styczniowe- kiedy wybuchło, przyczyny i skutki, bilans powstania
c. Na czym polegało uwłaszczenie chłopów?
d. Co nazywamy pańszczyzną?
e. W którym zaborze panowała największa autonomia?
f. germanizacja i rusyfikacja/ wynarodowienie Polaków- na czym polegały
g. Wyjaśnij “wysiedleni z siodła” / konfiskata mienia
h. Co to jest branka?
i. Wyjaśnij  hasło “Kulturkampf”
j; Wyjaśnij “hasło pracy organicznej” i “hasło pracy u podstaw”. Jakie grupy społeczne w Polsce objęło “hasło pracy u podstaw” ?
                                       UCZNIOWIE NIEOBECNI:
1. Przeczytać tekst Bolesława Prusa “Najnowszy wynalazek Edisona”- str. 148-149; ćw. I, II/ str. 150; ćw III/ str. 151.
2. Ćwiczenia: G-1/ str. 152; G-2/ str. 153.
3. Przeczytać str. 130-131 “Legendę o Janie i Cecylii”; ćw. I/ str.131, ćw. II/ str.132.
ZAPRASZAM do udziału w nowych konkursach. Regulamin konkursów przesłałam mailem.
Dziękuję za współpracę.
RODZICE !
Proszę o usprawiedliwianie nieobecności swoich dzieci. Wcześniejsze wyjście z klasy jest możliwe tylko po uprzednim powiadomieniu przez rodziców.

Jadwiga Pytlik

wychowawczyni kl. X