Celem Polskiej Szkoły im. Czeslawa Milosza

jest przekazywanie młodym ludziom wartości, które składają się na nasze narodowe dziedzictwo:

  • Nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski.
  • Poznawanie, pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków i Amerykanom polskiego pochodzenia polskiej kultury z jej bogatymi tradycjami i zwyczajami.
  • Wychowywanie w duchu patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego.
  • Współpraca z polskimi i polsko-amerykańskimi organizacjami
WIĘCEJ O NASZEJ SZKOLE