Regulamin Dyżurów

REGULAMIN DYŻURNEGO
Każdy rodzic zobowiązany jest do odbycia jednego dyżuru w szkole w ciągu roku
szkolnego. Jeżeli nie może odbyć dyżuru płaci $75. Przy zapisach pobierany jest depozyt
$40 , który po wypełnieniu dyżuru przechodzi na przyszły rok szkolny. Dyżurujący rodzic w
czasie pełnienia obowiązku dyżurnego nie może być z małym dzieckiem, musi być
dyspozycyjny w czasie wykonywania dyżuru.
Jeżeli z nieprzewidzianych powodów nie będzie mógł w wybranym dniu dyżurować,
powinien zgłosić z wyprzedzeniem osobie odpowiedzialnej w szkole za dyżury.
PIĄTKI
Dyżur trwa : godz.17:30 – 21:00
SOBOTY
Dyżur trwa: godz.9:00 – 13:00
Do obowiązków dyżurnego należy:
 1. Przyjść na dyżur 10 minut wcześniej.
 2. Kontrolowanie terenu szkoły w czasie lekcji.
 3. Pomoc nauczycielom w kwestiach, z jakimi się do nich zwraca.
 4. Nadzór dzieci przebywających na korytarzu podczas trwania przerwy.
 5. Sprawdzanie uczniów przebywających na korytarzu podczas lekcji.
  (Dzieciom pod żadnym pozorem nie wolno opuszczać budynku szkolnego nawet w czasie
  przerwy).
 6. Zgłaszanie natychmiast wyrządzonych szkód na terenie szkoły .
 7. Osoby niepowołane nie powinny przebywać na terenie szkoły podczas zajęć.
 8. Pilnowanie, aby żaden z uczniów nie przebywał w sali lekcyjnej, jak nie ma w niej nauczyciela.
 9. Sprawdzenie toalet czy nie zostały zaśmiecone lub zalane.
 10. Dyżurni przy klasach przedszkolnych i zerowych pomagają dzieciom w wyjściu do toalety, schodzeniu po schodach do kafeterii i wchodzeniu na górę.
 11. Jeżeli wyniesie krzesełko z klasy , musi odnieść do klasy z której zostało wzięte.
 12. Przypominamy o całkowitym zakazie palenia na terenie szkoły i na parkingu szkolnym !
 13. Za niewywiązanie się z obowiązków dyżurnego zgodnie z powyższym regulaminem,  zwrot depozytu może zostać wstrzymany do czasu wyjaśnienia okoliczności.
Liczymy na miłą i sprawną współpracę
Zarząd Polskiej Szkoły im Czesława Miłosza