Klasy

Klasy i Zajęcia w roku szkolnym 2021/22

Klasy piątkowe: lekcje godz.17:30-20:00 | Religia 20:00-20:30
Klasy sobotnie: 
lekcje godz.10:00-12:30 |Religia 9:30-10:00,

Przedszkole

 • Małe dzieci w otoczeniu rówieśników maja kontakt z językiem polskim w środowisku szkolnym.
 • Maluchy bawią się , słuchają polskich bajek, uczą się wierszyków i piosenek. Instrukcje do zabaw oraz obserwacje otaczającego życia i przyrody prowadzone sa w j.polskim
 • Dzieci biorą również udział w tradycyjnych polskich zabawach

Klasa 0

 • Dzieci zaczynają uczyć się polskiego alfabetu, poznają litery, uczą się poprawnie mówić i czytać.
 • Słuchają polskich bajek i opowiadań
 • Uczą się wierszyków, piosenek i poznają polskie tradycje.

Klasy I – IV

 • Poznają cały alfabet, ćwiczą pisanie i czytanie w jezyku polskim.
 • Czytają samodzielnie czytanki, wiersze, opowiadania.

Klasy V – VIII

 • Uczniowie uczą się nie tylko języka polskiego, zasad ortografii i gramatyki
 • Historii i geografii Polski.

Klasy licealne

 • Uczniowie poznają epoki literackie, literaturę polska, historie i geografie Polski.
 • Nauka kończy się egzaminem maturalnym z języka polskiego, historii i geografii.

Klasa dwujęzyczna

 • Dzieci w rożnym wieku, które znają tylko język angielski uczą się mówić,czytać, pisać po polsku.
 • Uczniowie w każdej klasie wzbogacają swoje polskie słownictwo.
 • Poznają polska kulturę i tradycje swoich przodków.

Religia

 • Dla dzieci od przedszkola do klasy VIII
 • Przygotowanie do Sakramentu Pierwszej Komunii, klasa II i IIII
 • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania klasa, VII i VIIII